vrijdag 6 juli 2012

VVD-verkiezingsprogramma gelezen..

Nouja, niet helemaal. Ik werd er zo naar van.

Het is raar gesteld in dit land met een democratische partij die 25 miljard wil bezuinigen op kosten van ouderen en zieken.

Dat staat letterlijk in het verkiezingsprogramma: een lastenverlichting van 5 miljard voor de burger (ouden en zieken horen daar kennelijk niet bij) en 3 miljard erbij voor de goede doelen onderwijs en veiligheid, infrastructuur en 'blauw op straat'.
Goede doelen zijn nodig, dat zal ik niet kunnen ontkennen...

Maar al die bezuinigingen en die 5 miljard voor de burger en die 3 miljard voor de 'goede doelen' worden (letterlijk) weggehaald bij de sociale zekerheid (9 miljard) en de zorg (7 miljard), en jawel, ook nog eens 8 miljard op de overige rijksuitgaven.

Wat komt ervoor in de plaats? Meer ruimte voor auto's, meer asfalt dus *, onderdeel van de plannen voor de infrastructuur. De rest van de doelen is nog vaag.... Wat gaat er gebeuren met het opkrikken van het onderwijs en de veiligheid? Wat zijn de plannen voor 'meer blauw op straat'? De wietpas. Die moet er komen. Het gevolg is dat het aantal dealers en dealertjes (vooral) enorm moet toenemen om alle vrije wietgebruikers te bedienen.... Daar is veel politie voor nodig, jawel. Er is geen zinnig denkend mens die de wietpas niét afwijst om die redenen.... zo niet de VVD.

Ik neem de onderstaande regels letterlijk over uit de verkiezingsreclame van de VVD: De VVD wil kritisch kijken naar de samenstelling van basispakket in de zorg.
Individuele risico's moet de burger zelf gaan bekostigen, zoals huishoudelijke hulp. Ook een bezoek aan de huisarts komt onder het eigen risico te vallen. Wat betreft de sociale zekerheid wil de VVD de WSW hervormen, de Wajong beperken tot volledig arbeidsongeschikten en de WW-duur verkorten. (alweer? E.)

De VVD pretendeert dat zij 'alleen de taken uitvoert die echt nodig zijn en een vangnet biedt voor mensen die echt niet kunnen'. Maar wat ze werkelijk doet is mensen die toch al echt niets kunnen het laatste gevoel van veiligheid en zekerheid afnemen dat ze tot nu hadden. De VVD creëert armoede zoals we die sinds de 30 jaren niet meer kenden. Zieken en arbeidslozen mogen verkommeren, want zelfs de huisarts willen ze een eigen risico noemen, en de Werkloosheidswetten, de Arbeidsongeschiktheidswetten en de zorgen voor jong gehandicapten worden, als het aan hen ligt, nog verder gekort ten faveure van de 'infrastructuur' en 'meer blauw op straat'....
Dat laatste is in grote tegenstelling tot de werkelijke plannen. 'Nationale Politie'? De in ontwikkeling zijnde wetgeving daarover is niet alleen een groot rommeltje dat overal rammelt, maar wat gebeurt er dan met alle wijkgerichte projecten? De bekendheid van de wijkagent met de bewoners en visa versa en het wijkgerichte politiebureau? Kan zo'n nationale politie gelijk op gaan met 'meer blauw' op straat dan betekent dat in mijn optie de periode die voorafging aan wat de VVD nu met veel aplomb wil noemen 'De Wederopbouw' van Nederland.
Jaja.... Ik hoop dat het zo duidelijk geminachte gewone volk goed nadenkt en een tegengestelde partij kiest.
Nog één generatie VVD en de naam heeft geen enkele betekenis meer... maar staat voor 'Vereniging van Vrije Dikhuiden'.

Zo kan ik nog een tijdje doorgaan.
Wat Europa betreft heeft de VVD geen behoefte aan (vage) vergezichten maar wil ook niet naar het verleden, en ook zéker niet naar de toekomst kijken. Behalve als het op bezuinigen en korten aankomt natuurlijk.
En Turkije mag niet meedoen zolang dat land Cyprus niet erkent.......
Eh...Het is waar dat sinds 1983 Zuid Cyprus Grieks en Noord Cyprus Turks is.... En dat de scheiding een drama was en is. Maar wat is de rariteit in die stelling van de VVD? Dat Griekenland Noord Cyprus niét hoeft te erkennen om tot Europa te mogen behoren... Dat we wel miljarden mogen pompen in Griekenland (met mijn goedkeuring hoor), we hebben het land tenslotte zelf leeggezogen... Maar een veel rijker en verwesterd land als Turkije mag géén lid van de Europese Unie worden? De staatsschuld is lager dan die van Nederland. De economische groei van Turkije gaat gestaag door ook al lost Turkije onevenredig snel haar staatsschuld af. Volgens de VVD is de enige reden waarom Turkije niet bij Europa mag spelen dus die helft van Cyprus die niet erkend wordt. Ik kan niet geloven dat de VVD hier van haar geloof in de centen, cq het grote geld afvalt....

* O ja, wat ik nog vergeten was... Een poos geleden werden werkloze mensen gekort op hun uitkering als ze geen werk aannamen dat desnoods heel ver van huis lag. Waarom zou iemand uit Venray geen werk in Enschede kunnen aannemen? Waarom zou iemand uit Flevoland (Almere, Lelystad of Dronten bij voorbeeld) niet in Amsterdam kunnen werken?
De plannen voor nu zijn, of je het gelooft of niet, dat mensen die buiten hun eigen woonplaats werken forensentaks moeten gaan betalen. Boete, belasting, voor het feit dat je naar je werk moet reizen. Het is toch niet te geloven.