vrijdag 16 mei 2008

Kennis van goed en van kwaad

Er was een tijd dat mensen misschien niet minder slecht waren, maar wel nog een vorm van ‘onschuld’ hadden…. Mensen wisten wel dat wat ze deden, slecht was, maar er was toen nog niet zo’n bewustzijn van goed of slecht.
Denk ik.
Met de volgende woorden hou ik een slag om de arm wat het waarheidsgehalte betreft. Het is wat ikzelf vind en denk en het is dus mijn persoonlijk mening.

Heel lang geleden kreeg het Joodse volk de 10 geboden. Zo zeggen de boeken. Die geboden zijn tot normen en waarden van de gehele beschaafde wereld geworden.

Het : ‘Gij zult niet doden’ bleef door de eeuwen heen een gebod, dat ontelbare malen is overschreden. We bleven weten van het gebod, en gruwden eigenlijk van de gevolgen van die overschrijdingen. Oorlogen, eerwraken, doodslag, moorden, zelfmoordaanslagen…. Het werd er niet beter op in de wereld.

Maar in onze tijd worden ook grootschalige moorden gepleegd, die geen oorlogen van landen tegen elkaar zijn of van individuen tegen individuen, maar louter uit winst-oogmerken gepleegd worden. Het gebod: ‘Gij zult niet begeren’, zit wel in het onderbewustzijn gebakken maar de begeerte is groter dan de kracht van het gebod. En het schuldgevoel gaat ten onder aan de begeerte.

Er wordt door internationale bedrijven met voorbedachten rade grootschalig gemoord voor een grotere winst op de beurs.
Dat gebeurt met name ook in Nigeria. Waar een groot deel van het land voor altijd vergiftigd is. En de geest van de bevolking die dit heeft zien gebeuren is mee-vergiftigd.
Sinds een paar jaar verschijnen er waarschuwingen in de kranten en op internet tegen met name Nigeriaanse bendes, die grootschalig opereren via telefoon en email, om mensen grote bedragen af te troggelen. We weten dat het o.a. gebeurt in internetwinkels. En het gebeurt steeds harder en geraffineerder.
De mensen in die landen zijn niet dom. Ze kennen de electronische snelweg.

Vandaag heb ik een krantenartikel rondgestuurd dat weer waarschuwde tegen de nieuwe vormen die de bendes gevonden hebben om via internet aan grote bedragen te komen.
En wéér worden met name de Nigerianen genoemd.

Vind u het gek, dat ik dan terugdenk aan de manier waarop de witteboordenmaffia, de westerse bedrijven, het land leeggezogen, vervuild en praktisch onleefbaar hebben gemaakt?

Het is zomaar een voorbeeld van wat ‘onze’ beschaving, met zijn kennis van goed en van kwaad en opgevoed met de kennis van de oude tien geboden.. heeft aangericht in andere landen . Louter voor het grote geld. Daarmee zijn zij verantwoordelijk te stellen voor de misdaden die door de mensen in de uitgebuite landen gepleegd worden.

Goed voorbeeld doet goed volgen… Dat is mijn persoonlijke mening dus.