zaterdag 12 februari 2011

Mijn vrijheid van meningsuiting

Op google las ik dat Wilders woedend is over een cartoon over hem op de vara-site www.joop.nl. Ik heb erover gedacht commentaar te leveren maar zag er, gezien het grote aantal commentaren dat er al staat, maar van af. Om me daar in te schrijven willen ze van mij zelfs een biografie weten... Een e-mailadres en een wachtwoord kunnen ze krijgen, maar ik laat me in naam van de vrijheid, mijn eigen vrijheid, niet dwingen mijn biografie voor Jan en alleman vrij te geven.
Wilders heeft dus gezegd dat de Partij voor de Vrijheid naar aanleiding van die cartoon de Vara voortaan zal boycotten. De cartoonist had dus niet de vrijheid van meningsuiting die Wilders voor zichzelf opeist. Daarmee geef ik dus geen oordeel over de cartoon zelf...
Met de komende verkiezingen in zicht kan ik die boycot alleen toejuichen. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Ik hoop zelfs dat de Vara deze boycot zal voortzetten en niet betreuren... Voorwaarts en niet versagen Vara.
Wilders is natuurlijk wel een kei... De vrijheid te nemen iedereen te schofferen in naam van de Vrijheid en daar zelfs nieuwe woorden voor uitvinden, dat kan hij goed.
Tot en met de Koningin... Maar zodra iemand hem zelf bekritiseert is het afgelopen met die vrijheid van meningsuiting. En worden er maatregelen genomen, zoals de boycot van de Vara.
En dat is precies waarom macht voor hem en zijn PVV zo gevaarlijk is. Want hoever kan hij gaan als hij werkelijke macht zou hebben? Nu blijft het bij een boycot van een vrije omroep. Als hij werkelijke macht heeft zal hij de omroep en andere media die hem niet zinnen, opheffen. Om niet aan ergere dingen te denken.
Dat is de reden dat hij mensen doet denken aan de tijd van voor de 2e wereldoorlog. Ervaringsdeskundigen die slachtoffer zijn geweest van lieden die zichzelf alle vrijheid gaven om anderen elke vrijheid te ontzeggen. En daar door de vrijheid van de democratie ook in slaagden.
Mensen die hun eigen geschiedenis niet kennen en er niet over willen weten ook, willen de vrijheid hebben het met Wilders eens te zijn. Van mij mogen ze die vrijheid hebben, maar wees dan wel zo verstandig eraan te denken dat, bij voorbeeld, uw eigen moeder en grootmoeder, nooit naar buiten zouden gaan zonder hoofddoek of hoedje of ' kap', als ze, zoals nu sommige moslimvrouwen, in 'klederdracht' gingen. En Uw vader en grootvader altijd buiten zijn hoed of pet ophad, ja echt waar. En kijk naar de hoeden van de vrouwen in de biblebelt... in ons eigen land. Ik heb daar al eens eerder over geschreven.
Die z.g. Tuigdorpen, alleen het woord is al bijna even erg als dat verschrikkelijke 'kopvodden' waar het om keurige hoofddoeken en -doekjes gaat...
Ooit van Veenhuizen gehoord? Kijk eens op http://www.encyclopediedrenthe.nl/Gevangenis. Dat zal Geert Wilders, of degene die hem dat onzalige plan heeft ingefluisterd, misschien niet gedaan hebben. Het is ondoordacht, en alweer iets dat aan vooroorlogse toestanden doet denken... Het waren niet alleen re-socialiseringskampen, al vanaf 1827, waar langdurig werkloze mannen al dan niet met gezin naar gedeporteerd werden, maar ook werden er later, toen het de regering goed uitkwam, Belgische en (later ook in Westerbork) Joodse vluchtelingen in opgesloten. Mensen zonder bezittingen, die geen werk hadden, onze taal niet spraken en aanpassingsmoeilijkheden ondervonden door hun buitengesloten blijven. Zoals nu, in onze tijd, vluchtelingen opgesloten worden. Hetzij als alleenstaanden, maar ook hele of halve gezinnen. Tuigdorpen? Alleen het woord al....
Nee, de geschiedenis verandert niet, herhaalt zich alleen maar en zal zich blijven herhalen, als we er niet van willen leren.
Maar dit is kritiek... straks wordt ik ook bedreigd en geboycot, dus ik kan het waarschijnlijk beter niet schrijven. Dat ik het toch doe, is de vrijheid die ik heb om mijn eigen mening weer te geven.
Want ik ben ook woedend…