woensdag 20 mei 2009

Een heel ander verhaal

Vanavond wil ik ergens over schrijven dat me persoonlijk raakt. Ik ben heel erg allergisch voor racisme en vreemdelingenangst en –haat. En zeker sinds ook het antisemitisme weer zijn kop opsteekt, woelen onderstaande gedachten al een poosje door mijn hoofd.

Omstreeks 100 jaar voor Christus kwamen de Batavieren vanuit het Oosten de rivieren afdrijven in holle boomstammen, volgens de verhalen. Halfnomaden, die wel een vaste plek bewoonden, maar als er niets meer te halen viel zochten ze een andere plaats. Zij vestigden zich voor vast voornamelijk in het deltagebied.
Ongeveer tegelijk met hen kwamen de Kaninefaten, die zich voornamelijk ophielden aan de westkust, bij de toenmalige Noordzee.
De boven de rivieren wonende Batavieren, werden Friezen genoemd door de Romeinen, die rond 58 voor Christus hier vanuit het Zuiden ook heen kwamen.
Het waren allemaal heel verschillende volken. De Kaninefaten waren voornamelijk jagers, de Tubanten, een ander volk, woonde meest in het Oosten van ons land (we kennen Tubantia nog?).

De Romeinen, op zegetocht door wat toen Europa was, vestigden zich in ook in de lage landen. We vinden nog steeds hun heirwegen, voornamelijk in het zuiden van het land. Maar ook waterleidingen en ondanks de Bataafse opstanden tegen de Romeinen bleven ze hen trouw dienen. Ongeveer rond 350 na Chr. Kwamen er ook nog Franken bij. Van wat minder zuidelijke landen, het Frankenland of ongeveer wat nu Frankrijk is.

Rond 400 n.c. vinden de eerste grote volksverhuizingen plaats door de grote overstromingen in het toenmalige gehele deltagebied.

Ondanks het primitieve leven tekenen zich na 500 n.c. landen met grenzen en koningen af en krijgt Europa een vorm.
Saksen, Lombardijnen, Avaren, Slaven, en dus ook Friezen en nog veel meer volken woonden daar. Natuurlijk hadden ze ontelbare koningen en even zovele oorlogen…Het waren woelige tijden. Maar langzaamaan ontstond er echte samenhang en leerden mensen uit de diverse volkeren plaatselijk ook samenleven. Want ieder had zijn eigen kennis en kunde. De ene was goed met paarden, de ander met de hoeven, een derde was koopman, of wist uit de deltegebieden vis, vogels, maar ook riet te oogsten voor de bouw. Men wende aan elkaar.

Tussen de 14e en de 16e eeuw vluchtten enorme aantallen Joden naar onze contreien voor de inquisitie, vanuit Spanje en Portugal. Meer dan 100.000, waarvan velen werden verbannen uit hun land. Net als de Hugenoten werden zij verdreven door fundamentalistische mensen die zich goede Christenen achtten. Zij kwamen, behalve uit het Zuiden, vooral ook uit het Oosten, de armoede en de pogroms in Polen, Rusland en andere Katholieke Oost-Europese landen. Later kwamen, om dezelfde reden, daar ook Zigeuners bij. Voornamelijk Sinti-zigeuners.

Rond 1700 kwamen de Hugenoten naar ons land. Verdreven door fundamentalistische Rooms Katholieken. Dat heette toen anders, maar dat was het wel. Duizenden mensen kwamen binnen wat toen al de grenzen der Nederlanden was. Maar zij hadden over het algemeen geld en velen van hen waren goede ambachtslieden, geleerden, predikanten, maar ook militairen.

Door al deze gebeurtenissen werd in dit land de ‘ Protestante Godsdienst’ na de Beeldenstorm dominant en werden de Katholieken hier de boosdoeners. In Amsterdam (en ook elders) heb je schuilkerken, waar de Katholieken in het geheim bijeenkwamen. ‘Ons Lieve Heer op Solder’ is een van de bekendste hier.
Het kan verkeren. Door al die steeds weer vreemde mensen waaraan de ‘oorspronkelijke’ bewoners steeds weer moesten leren wennen en mee samenleven, werden de bewoners in de steden van dit land een verdraagzaam en tolerant volk, gastvrij en open. Want al die vreemdelingen brachten, behalve onrust, ook veel goeds en nieuws mee.
Denk ook aan de duizenden Chinezen die hierheen gekomen zijn. Wat hebben we daar geen goede dingen van geleerd. Ze integreerden redelijk, assimileerden niet, m.a.w. ze gingen niet op in het Nederlandse volk en hielden ook nog hun eigen cultuur. En lekker eten gaven ze ons ook nog.

De Slaventijd bracht ook veel vreemdelingen in ons land. In die tijd werden zwarte mensen uit hun eigen landen verdreven en over veel westerse landen vervoerd. In het Zuiden van Amerika en in Midden Amerika kwam een nieuw volk op, met een zwarte of bruine huidskleur.

Wat ik hiermee wil zeggen, is, dat zolang er mensen zijn, er mensen van het ene land naar het andere zijn getrokken, al dan niet vrijwillig. Door vervolging of door armoede verdreven uit eigen land. Geronseld voor werken hier of als slaven behandeld.

Het is nooit anders geweest. Wij leven nu in eenzelfde soort tijd.

En zal ik eens wat vertellen? Ik geniet als ik al die verschillende cultruen hier op bij voorbeeld de Dappermarkt tegenkom. Integreren moet. Assimileren mag, maar ik ben daar niet zo’n voorstander van. Laat iedere cultuur, zolang dat duurt, genieten van die eigen cultuur en dwing niemand om boerenkool met worst of hutspot te eten. Dit bij wijze van spreken natuurlijk. Laten wij dan eens de Noord Afrikaanse keuken leren kennen. Of de Etiopische, of …… honderdduizend heerlijke recepten breken zo heerlijk de week…;-)))
En op internet vind je de lekkerste recepten.
Natuurlijk heeft het door alle eeuwen heen in eerste instantie ook veel negatieve effecten gehad. En deze tijd is alleen al qua ontwikkeling niet te vergelijken met voorgaande eeuwen. Maar we hebben nu ook de handvatten om te leren ook deze zaken in goede banen te leiden. Dat kan tijd kosten, maar het komt wel goed.

Naarmate men hier langer woont zal ook het geboortecijfer van nieuwkomers gelijke tred gaan houden met die van ‘oud-komers’en geboren Nederlanders. Dat is me verteld vanuit onverdachte hoek.

Oef…..ik heb nog nooit zo’n blog afgeleverd………