donderdag 4 november 2010

Scrooge.

De Amsterdamse Raad heeft besloten dat wie geen regulier werk aanneemt, ook geen uitkering meer krijgt. Daar kun je het mee eens zijn. Of niet.

Zelf heb ik indertijd mijn uitkering dik verdiend, vond ik. Ik kon ook geen regulier werk doen indertijd. De oorlog … Maar wel vrijwilligerswerk, waarbij ik vier en twintig uur per etmaal oproepbaar was.
Dat kan ik nog steeds bewijzen, want wie me googlet vindt bij het Int. Inst. Voor Sociale Geschiedenis, wat ik allemaal gedaan heb om mijn uitkering te verdienen. Dit schrijf ik niet om op te scheppen. Maar ik weet zeker dat mensen die om een of andere reden niet passen in een ondergeschikte baan, zich toch wel heel erg nuttig kunnen maken voor de maatschappij als onbetaalde vrijwilliger. Er zijn 1000 soorten vrijwilligerswerk. Zelf heb ik in die periode ook nog een hogere opleiding kunnen volgen. Een opleiding op HBO-niveau zelfs. Maar er was geen mogelijkheid om die opleiding af te sluiten met een diploma. Dat mocht niet in die tijd. Hoe dat nu is weet ik niet. Wel heb ik die opleiding kunnen gebruiken voor al het vrijwilligerswerk dat ik gedaan heb. In die tijd heb ik ook een pleidooi gehouden voor de vrijheid van mensen om onbetaald werk te mogen doen. Werk dat broodnodig is maar door geen werkgever betaalt wordt.

Er blijft zo verschrikkelijk veel noodzakelijk vrijwilligerswerk liggen als iedereen maar een baan moet aanvaarden. Of anders, en dat wil toch niemand, nog verder dan nu met een uitkering het geval is, de uitzichtloze armoede inzakken. Er IS gewoon geen betaald werk voor iedereen, dat weet iedereen toch ook.

Laat mensen die half- of fulltime nuttig werk doen, dat onbetaald is en blijft, alsjeblieft in die vrijwilligersbaan zitten. En in hun uitkering blijven. Eigenlijk verdienen deze mensen een hogere uitkering dan de uitkeringen tegenwoordig zijn…
Het werk dat zij doen, en met volle overtuiging en vaak met plezier, wordt door geen betaalde krachten gedaan……
Met een de zekerheid en de veiligheid van de uitkering kunnen talloze mensen aan het werk blijven of (als burgerplicht) aan het werk gezet worden bij projecten die passend zijn. En die mensen plezier in hun werk kunnen geven. Dat zou toch gestimuleerd kunnen worden ook? In plaats van mensen hun uitkering af te pakken en hen in uitzichtloze armoede te laten wegzinken… Met alle gevolgen vandien voor de volgende generaties.

Dat brengt me op een andere gedachte ook. In de Quote van deze maand worden weer de 500 rijkste mensen van ons land genoemd. De rijken waren weer veel rijker geworden, was de conclusie. En dat gaat dan niet om eurootjes, maar om miljoentjes.

Dan gaan mijn gedachten een andere gang….. Er is een bepaalde hoeveelheid geld in het land. Soms wordt er wat bijgemaakt, maar gemiddeld blijft de hoeveelheid geld en de waarde daarvan redelijk op peil. Nu blijkt dat die vijfhonderd rijkste mensen… en natuurlijk de paar duizend kwasten die daaronder hangen, meer geld ontvangen te hebben . Nog rijker te zijn geworden, hoe dan ook….
De regering heeft in haar wijsheid besloten dat deze rijken niet zwaarder belast zullen worden want dat zou slecht voor het land zijn. Het particuliere kapitaal is veilig gesteld en kan blijven groeien. Het geïnvesteerde kapitaal dus ook. Voor de banken ook plezierig.

Er is in dit land een bepaald hoeveelheid geld. Dat geld gaat dus naar de rijken. Want die worden rijker…

Wat heeft een mens toch nodig om plezierig te leven?
18,5 Miljard, zoals de familie Brenninkmeijer? Het kapitaal dat zij alleen al hebben is genoeg om het hele begrotingstekort van Nederland weg te werken.
Als iedere rijke 10% van dat kapitaal nou eens zou inleveren voor de schatkist, dan waren ze nog steeds stinkend rijk, konden ze nog steeds leven zoals ze dat zelf willen…. En zou Nederland geen begrotingstekort meer hebben, maar een begrotingsoverschot waardoor de mensen aan wat ze ‘ de onderkant’ noemen, er zelfs nog van zouden kunnen profiteren.

Maar toch, de mensen die gewoon een goede baan hebben, gewoon werken krijgen met kortingen te maken en met de dreiging te maken van ontslagen en van ontwaarding van hun pensioenen, als ze opgewerkt en op leeftijd zijn om de vruchten van hun eigen arbeid te mogen plukken. Zij komen dus in armoede terecht. En armoede op oude leeftijd is erg.

Naast het feit dat ontslagen WW-uitkeringen vragen, loopt de regering door de maatregelen veel belasting mis. Die ook niet door de rijke werkgevers wordt opgebracht. De zorgpremie, het vroegere ziekenfonds dus, gaat vaak veel duurder kosten, want we worden ouder en daardoor ontwikkelen we ziektes. Die ons oud maken…
Willen we ons toch als ontwikkelde mensen blijven gedragen en af en toe naar schouwburg of concert of ballet willen…. Dan kan dat niet meer, want door deze barbaristische regering wordt ook heel erg in de kunsten gesneden. Orkesten worden domweg afgeschaft. En wat nog meer moeten we maar afwachten. En kaartjes, toch al niet goedkoop, worden twee keer zo duur. Zelfs op dierenparken zijn de bezuinigingen al aangekondigd. Nog even en straks wordt de Entartere Kunst weer aangewezen en moet dan verdwijnen. Behoort het Metropoolorkest daar ook toe????
Ik kan me niet voorstellen dat dit Kabinet ,,,,hoewel, vroeger deden de VVD en de Christelijke partijen hetzelfde, dacht ik.
Straks wordt misschien de museumjaarkaart ook wel afgeschaft, ik zie ze ervoor aan. Maar als dat niet gebeurt moet iedereen die maar zo vlug mogelijk aanvragen. In Amsterdam de Stadspas aanvragen….Ik heb beide, dus kom nog weleens ergens terecht.

Kortom,lieve lezers, we hebben toch de regering gekregen waar ik zo bang voor was.
Een regering die niet de vader van het volk wil zijn, maar de Scrooge van Nederland. En daar nog trots op is ook. En denk eraan, alleen zij hebben de vrijheid van meningsuiting hoor……..

Een volk dat voor de Scrooges zwicht ... zal meer dan lijf en goed verliezen... Dan dooft het licht.