woensdag 4 november 2009

Ik ben het beu om te moeten zwijgen.

Als ik in het nieuws lees over wat er in de 2e Kamer gebeurt heb ik het gevoel naar een heel slechte opera te kijken. Spaanse en Italiaanse toestanden….

In plaats van goed en als een waardige regering te regeren en in plaats van dat de 2e Kamer haar functie als controleur van het Kabinet nakomt, is duelleren met woorden, inclusief scheldwoorden, en (dreigen met) rechtszaken usance voor de 2e Kamerleden geworden.
En worden er in de 2e Kamer de onzinnigste vragen gesteld die daar niet thuishoren,
De Tweede Kamer is er niet om vetes uit te vechten. De Tweede Kamer is er om te regeren en het Kabinet te controleren. Niet om de Grondwet te verkwanselen.

Terwijl het land toekijkt, voor een groot deel mee scheldt en het kabinet de handen in onschuld kan wassen…. gebeurt er niets dat ons land kan redden van het afglijden naar Italiaanse toestanden.
Was dàt de bedoeling toen we een democratie werden? Betaalt de bevolking dáárvoor de salarissen van deze 2e Kamer? Leggen de Leden dáármee verantwoording af aan het Nederlandse Volk?
Schande spreek ik over het opzij zetten van een deel van onze bevolking, die onze totale regering zegt mede te vertegenwoordigen. Schande over een uitdrukking als kopvoddenbelasting, waar het hoofddoekjes betreft, die niet eens altijd als teken van aanhang van een godsdienst worden gedragen. Vaak genoeg is het een geuzenteken van de betreffende vrouwen en meiden, juist ontstaan dóór de tegenstand die ze oproepen. Schande over een regering die kan toestaan dat hierover zelfs maar in de Kamer gediscussieerd wordt.
Vrijheid van Godsdienst, gescheiden belangen van Kerk en Staat. We waren er zo trots op.
Ook al ben je het (als Kamerlid of als gewone bewoner van dit land) niet eens met die godsdienst, toch moet een zeker een Kamerlid daar gewoon van afblijven.
Ook de Tweede Kamer heeft zich aan die Wet te houden.

Dat er onderzoek gedaan wordt naar, zeker op dit punt, misdadige elementen in de samenleving is een goede zaak. Van welke richting ze ook zijn, zij zijn een gevaar voor dit land en de democratie. Zij veroorzaken de angst en de onrust in ons land. Dat wordt door sommige spraakmakers misschien toegejuicht, maar het is niet wat de bevolking wil. En de regering, het Kabinet, en de Kamers, vertegenwoordigen de bevolking.

Ik ben het beu om langer te moeten zwijgen, omdat ik bang moet zijn voor anderen die harder kunnen schreeuwen en beter kunnen dreigen.
In een land waar ik wil wonen heeft men respect voor de al dan niet godsdienstige overtuigingen van anderen en wordt er niet geschreeuwd en gescholden en gedreigd door mensen die zeggen dit land in deze regering te vertegenwoordigen.

Regering, ga aan het werk. En houd je, als volksvertegenwoordiger zéker, aan de wetten van deze democratie. Als jullie dát stevig genoeg doen zal het Nederlandse Volk daarvan méér profiteren, geestelijk en materieel, dan van dit oeverloze gekrakeel.