woensdag 20 juni 2012

Hoe creëer je behoefte aan méér psychische zorg?

De NRC van dinsdag 19 juni heeft een paginagroot artikel over 'Minder Psychische Zorg'. Met een grafiekje dat moet aantonen hoe de uitgaven aan de zorg maar dóór blijven stijgen...
Het gaat dus niet alléén over psychische zorg... Maar over hoe duur zieke mensen zijn...
Patiënten moeten uit bed, luidt de subtitel.

Ondanks alle tegenspraak schijnt het maar nergens goed door te dringen en kennelijk dus ook niet bij nrc-redacteur Frederiek Weeda, dat het niet aangaat om ouder wordende mensen daarvoor aan te wijzen, maar de miljoenen te benoemen die verloren gaan aan de torenhoge salarissen van directeuren, aandeelhouders, (interim)managers, veel te dure auto's, grote investeringen aan dure machines in de ziekenhuizen (niet voor de schoonmaakploegen!), en verder alles wat een tot zakelijk imperium gemaakt ziekenhuis nog meer aan kosten met zich meebrengt. Het aantal verpleegdagen per patiënt wordt steeds korter. Het aantal bedden steeds minder. Op de hulp van de verpleegkundigen wordt per halve minuut beknibbeld, net als op de tijd die de schoonmaakploegen krijgen... Maar de kosten blijven de pan uitrijzen....

Plannen genoeg... het inleveren van het aantal bedden zal gecompenseerd worden door meer zorg thuis.... waarvan? Door wie? Want op het personeel wordt nog steeds bezuinigd.
De praktijk is hard... En die zal beslist leiden tot de verdere bloei van de N.V.V.E.,, de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie... en het Burgerinitiatief Voltooid Leven.... De regering wil geen waardig en plezierig oud worden initiëren en stimuleren.... maar wel het volgende:

In het najaar hebben de Kamerleden (van bijna alle partijen, E.) Dus nog een keer een kans om toch een oplossing te bieden aan ouderen die hun leven voltooid achten en op waardige wijze willen sterven. Op de website www.GeachteTweedeKamerleden.nl kunt u nog steeds uw verhaal aan de Kamerleden kwijt, zodat zij inzicht krijgen in de noodzaak van een waardige oplossing
Zie hiervoor http://nvve.nl

Nou ben ik zelf al jarenlang voorstander van vrijwillige euthanasie, en niet omdat ik moe wordt van dit beleid....... en moedeloos omdat ik ook oud ben en ziekelijk.. Niet iedereen wil echter op een dergelijke manier naar het einde toegroeien.. Maar ik wil wel blijven protesteren tegen een mensonwaardig beleid, dat zieken, gehandicapten en oude mensen beschouwt als een kostenpost die op de nationale begroting zou drukken. In plaats van ruimte te maken voor mensen als ze oud, ziek, gehandicapt zijn.... En respect op te brengen voor al die mensen die een leven lang gewerkt hebben en nu van een welverdiende rust zouden moeten mogen genieten. Zonder, zoals nu het geval is, altijd bang te moeten zijn voor wat er zou kunnen gebeuren als ze ziek en gehandicapt worden, of wat er gebeurt met de AOW en het pensioentje.... Mensen moeten er nu zelf voor gaan sparen?
Dat is altijd al gebeurd, door de pensioenpremies, die tientallen jaren betaald zijn... maar die nu blijken te zijn opgelost...... Door het graaien in de pensioenpotten toen de regering geld tekort kwam, door verkeerd beleggen en speculeren van de pensioenfondsen.....
Hoe voorkom je dat deze dingen ook gebeuren voor de komende generaties ouderen? Hoe zorg je ervoor dat deze generatie ouderen daar niet de dupe van is?

En doe me een lol en spreek niet over 'de kwetsbare mens' op zo'n toon.... voor je het weet behoor je er zelf toe. Kwestie van in leven blijven...En op de leeftijd van degenen die nu nog de touwtjes in handen hebben wil je daar niet aan denken.

Maar let op mijn woorden en denk even aan mij terug als je tijd gekomen is: Jullie allemaal, als je niet jong dood gaat, zullen oud worden, ziekelijk, krakkemikkig, afhankelijk van de zorg en de liefde van anderen..... En dan zullen de verantwoordelijken voor het beleid van nu ook denken aan de waarschuwingen van degenen die in 2012 oud waren.

Erg geschrokken van het bovenstaande? ;-)