zaterdag 2 oktober 2010

Mijn idee.

Teruglezend het laatste blogje klimt het schaamrood naar mijn wangen.
Wat maakte ik veel stijlfouten deze keer. Maar ik laat het wel staan. Het is duidelijk dat ik, hoewel te moe, toch mijn verhaaltje kwijt wilde. Dat resulteerde dus in onoplettendheid en fouten bij het taalgebruik. Mijn excuses voor uw terechte ergernis.

Inmiddels zijn we een paar dagen verder en ik zit nu weer te tikken, omdat ik het niet laten kan.
Er zit een vraag te wringen in mijn hersenpan.
We hebben de afgelopen dagen het plan van de drie heren mogen aanhoren… Een plan waarbij ik kromme tenen kreeg. Vooral voor wat betreft het allochtonenbeleid. Onontkoombaar als een boertje komen de woorden opzetten. Als ik ze niet opschrijf krijg ik buikpijn.

Ik laat mijn geest, zoals zo vaak, over de wereld en door de tijd zweven en schrijf de gedachten op die daardoor zijn komen bovendrijven.

Hoe zou dit land eruit gezien hebben als er nooit allochtonen over de grenzen van dit land hadden mogen komen? Geen Hugenoten (uit Frankrijk), geen Joden, uit zowel het Zuiden (Spanje en Portugal) als het Oosten (Polen, Rusland en het verdere midden-Europa). Als we geen land van zeevarende kapers waren geweest en van slavenhalers…. Want daardoor zijn hier ook bruine en zwarte mensen komen wonen.
O, is dat wat anders, zegt u? Nou, in mijn ogen niet.
Dit komende kabinet zegt dat het de immigratie uit niet-West-europese landen wil tegenhouden.
Dat West-Europa bestaat nog niet zo lang. Voordien waren alleen de grenzen van ons eigen land van belang en alles wat van daarbuiten kwam was dus allochtoon.
De wereld is inmiddels veranderd, zegt u…. Jawel, maar sommige mensen zijn niet mee veranderd. Sommige mensen denken dat we nog steeds een land van alleen kaaskoppen en kleiboeren zijn. Zijn we misschien ook wel… al wil ik mijzelf en de mensen rond mij daartoe beslist niet meerekenen. ;-))

Vroeger konden vreemden, mensen van buiten een dorp afkomstig, niet veilig wonen in een ander dorp. Ze bleven buitenstaanders. Er werd over hen geroddeld, ze werden getreiterd, ramen besmeurd met mest, de dochters van zulke mensen waren en bleven buitenstaanders, die niet door de jongens van het dorp getrouwd werden…. Maar wel vaak verkracht. Het waren en bleven vreemdelingen. In Nederlandse dorpen.
Dat ze er vaak bleven wonen en niet meteen weer op de vlucht gingen waakte hen sterk. Ze moesten wel blijven, want in andere dorpen zou het niet veel anders zijn. Dat gold ook voor gewone Nederlandse mensen, als die een ander (hoewel ook christelijk) geloof hadden. Want ook christelijk Nederland was hopeloos verdeeld. Denk aan wat we noemen de bible-belt. Ik herinner me Amsterdam-Noord…. Waar de lagere schoolleerlingen, de jongens dan, vochten tegen de andere lagere school. De ene school was Paaps (R.K.)….. de andere niet. Ik geloof dat het tegen de Openbare School was dat ze vochten. Maar het kon ook een andere, Niet R.K., maar wel christelijke school zijn. En dat ging niet zachtmoedig. Al weet ik niet of er doden bij vielen.

Dat onderscheid was er dus ook nog. In Protestante kringen waren R.K. mensen niet Christelijk. Dus hadden ze niet de WAARHEID IN PACHT. Dat hadden de Christenen (de Protestanten) dus wel… En andersom dus ook.
En, net als in de tijd van Luther en daarna, mochten ze elkaar dus op leven en dood bestrijden. Letterlijk.
Andersom…. In het R.K. Zuid Europa, werden de protestanten en de Joden op dezelfde manier vervolgd. Door de Inquisitie (nog steeds niet helemaal afgeschaft) van de R.K. Kerk. Die kerkelijke rechtbank wist pas wat martelen was…. Daar zijn we hier in deze tijd nog beschaafd bij te noemen. Vierendelen, door paarden uit elkaar laten trekken bij voorbeeld. Of op de pijnbank alles wat een mens kon breken, door mensen laten breken. En daarna nog eens op de brandstapel…. Dat werd christelijk genoemd. Want door en namens een christelijke kerk uitgevoerd.
Dat gebeurde omdat die mensen niet R.K. waren. Niet R.K. mensen waren dus voorheen niet Christelijk te noemen door Rooms Katholieken.

Legers werden uitgezonden om onder het mom van bekeren, andere volkeren te onderwerpen… hen verplichtend zich te laten dopen en kleren te gaan dragen, ook in de tropische landen waar kleding geen norm was en schaamte alles met eer te maken had.
Hele volken zijn toen uitgemoord in naam van, ik durf het eigenlijk niet te schrijven, Jezus Christus.
Dat zoiets zou gebeuren had hij trouwens wel zelf voorspeld. ‘ geen vrede breng ik u, maar het zwaard’… het zwaard is tegenwoordig een clusterbom, een bermbom of een nucleaire bom geworden. Maar alles in dienst van de Christelijke normen en waarden…
Eh… of gaat het toch alleen over economie?

Sjonge… onze westerse christelijke waarden en normen zijn toch maar heel wat humaner dan die van andere mensen. En ook na de Verlichting altijd gebleven. Toch? Een Minister President die de mentaliteit van Christelijke ‘ kaap- vaarders’ aanbeveelt om een land en zijn bewoners wat op te krikken…..

Zijn we werkelijk zo ten goede veranderd dat we nu wel elk ander geloof mogen onderdrukken en hen onze waarden en normen mogen opdringen?

Sommige volken hebben een traditie van levenslang studeren en zoeken naar wijsheid en kennis. Daar zijn mensen uit voortgekomen die alleen al daarom altijd vervolgd werden. Maar die wel hun stempel gedrukt hebben op de hedendaagse normen, waarden en wetten. Ze werden eeuwenlang vervolgd en men deed heel veel moeite hen uit te roeien. Vanuit al dan niet op het Christendom gebaseerde motieven.

Dat geldt ook voor andere volken met totaal andere tradities, die geen geschreven taal bezitten, maar wel een schat aan tradities hebben die de volken bijeen houden. Dat bleven in zichzelf besloten volken die ook daarom nergens thuis waren maar overal een thuis moesten zien te vinden. Dus vervolgd werden tot over alle grenzen en tot uitroeiens toe.

Eerder schreef ik over de grote volksverhuizingen van de vroege middeleeuwen.
Toen veranderde de maatschappij aan deze kant van de wereldbol ook helemaal, zij het niet van de ene dag op de andere.
We zitten nu weer in een veranderingsfase. En net zoals dat honderden jaren geleden op oorlogen en weerstand stuitte, zo zullen we nu ook onze eigen waarden en normen trachten te behouden. Ik zal niet zeggen dat we ongelijk hebben, dat het ten onrechte gebeurt.

Het verschil is: we kunnen dat nu op een manier doen die alle mensen in hun waarde laat. Niet dat we allemaal daarin zoveel wijzer zijn geworden, maar we hebben tegenwoordig wel de geestelijke gereedschappen om te zorgen dat we allemaal onze eigen plek kunnen vinden om daarin vrij te kunnen leven.
Ik heb ooit, in de 80-er jaren, voorspeld dat er een tijd zou komen dat de rijken en de armen in door muren gescheiden wijken zouden moeten leven. Nu voeg ik daar de wijken voor andersdenkenden en – gelovigen aan toe.

Als we toch in vrede met elkaar willen samenleven vergt dat erkenning van de meerwaarde van de andersdenkende. Dat heeft niets te maken met hoofddoekjes of iets dergelijks… Wie weleens op de televisiezender Nostalgienet.nl kijkt ziet daar dat hier echt nog niet zo lang geleden de vrouwen bijna allemaal hoofddoekjes droegen en als ze ‘ deftig’ waren altijd een hoed droegen. Desnoods om de was even buiten op te hangen zelfs. Ik zelf draag ook altijd een hoedje of een pet…

Juist door het ‘ anders zijn’ van anderen kan op de duur onze maatschappij verder ontwikkelen en omhoogstuwen.
Daarbij denk ik bij voorbeeld ook aan het Arabisch bankieren, dat door westerse bankiers heel aantrekkelijk gevonden wordt. Door de Koran is rente op leningen berekenen verboden… er zijn andere mogelijkheden om te verdienen op leningen geleverd door banken. Dat is maar een voorbeeld.

We mogen ons ook best meer van elkaar gaan aantrekken, ons meer verantwoordelijk voelen voor elkaar. In de verre bergdorpen van o.a. Marokko was de dorpsgemeenschap verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen… natuurlijk voornamelijk de jongens. Dat is hier verloren gegaan. We zijn niet (meer) verantwoordelijk voor elkaar.
Maar dat is wel iets van de meerwaarde die, ondanks de primitiviteit van het leven in die dorpen, naar hier zou kunnen worden overgebracht.

Misschien wil iemand deze handschoen opnemen?

Ik merk dat mijn verhaal al veel langer is dan normaliter het geval is, en ik ben een beetje leeggepraat…. Maar ‘dat boertje’ ben ik kwijt. ;-)

donderdag 30 september 2010

Oi, alweer 1 oktober 2010.

Terwijl AdAware zijn werk doen en de boel scant heb ik even tijd om aan mijn blogje te werken. Achter mij ligt een stapeltje kleertjes, Daar moeten de prijsjes en de etiketjes enzovoort nog afgehaald worden. Hoezo de etiketjes? Nou, die etiketjes in de nek, die veroorzaken bij mij een mateloze irritatie, rode vlekken en ook weleens blaren. Ik schijn een beetje allergisch daarvoor te zijn. Maar het zijn leuke kleertjes. Drie warme (soort) T-shirts met mooi afgewerkte boordjes in zwart, chocoladebruin en purper. Een tuniek in zwart met rood-witte figuurtjes en een purperen dunne trui. Mijn tegenwoordige figuur schreeuwt om laagjes kleren en deze zijn daar goed voor geschikt. Het was een middagje ouderwets zwerven, alleen wat korter. Mijn uitsteeksels, armen en benen hebben niet zoveel kracht meer.
Zodat ik blij was dat ik weer thuis was. Want dat buikje van me moet ik ook meeslepen en dat mag er ook zijn. Met andere woorden... wat ben ik toch een wrak he...
Van rusten kwam niet zoveel, de kleertjes hangen nog over de stoel (om naar te kijken dus ;-) ) maar Poes bleek overgegeven te hebben op het mooie batik kleed op mijn bed. Dat doet ze niet omdat ik weg ben hoor. Dat doet ze vaker. Als ze wat gulzig is geweest of iets gegeten heeft dat ze niet kent. Weer een reden om er morgen op uit te gaan naar de dierenwinkel ;-) En dan kom ik ook langs een kringloopwinkel......;-)))))))) Oja, de dokter even bellen voor een bloedonderzoek want volgende week moet ik weer voor controle naar de cardioloog...
Gisteren was dochterlief hier. En dan wordt er heel wat afgepraat. En zo vaak komt ze niet, dus is er altijd veel te praten. Neenee, dat zijn moeder-dochterdingen.
Ik heb altijd van koken gehouden. Maar nooit voor mijzelf alleen. Een grote pan soep maak ik niet voor mijzelf alleen, bij voorbeeld. Nu kon ik voor vier keer een lekkere macaroni maken, een kip braden in de oven, tot hij uit elkaar viel van de gaarheid, kippensoep vooraf en chocoladepudding met slagroom toe. Ik kan ervan genieten als ik dan de ander zie eten...

Mijn onnavolgbare neef heeft van de week ook weer onnavolgbaar gedragen door een toiletkast in de badkamer op te hangen. Geërfd van de buurman..... Met mooie spiegels. Het toiletplankje met al zijn rommeltjes kon nu weg en de rommeltjes in het kastje. Zodat de badkamer een stuk ' rustiger' toont, zoals dochterlief dat zegt.
Ach, dat kleine leventje van me..... het lijkt wel of het steeds kleiner wordt he....

Vanavond ook de drie heren hun persconferentie zien geven. Ik heb er even geen woorden voor.....;-( Dus ik zwijg er maar over. Jawel, het is wel duidelijk zo hoe ik erover denk.....

Misschien is er een creatieve geest over in Nederland na alle kortingen die op Cultuur worden geheven? En is die in staat een goed toneelstuk of moderne opera te maken van wat hier in ons landje gebeurt?? Voor het geld op is natuurlijk en het niet meer opgevoerd kan worden.. ;-)

Wat maken ze zich toch druk over die boerka's??? Hoeveel mensen in het land zien weleens in levende lijve een vrouw een boerka lopen? In Oud West zie je ze weleens. Ik denk dat er niet meer dan 3 a 400 vrouwen in boerka in Amsterdam rondlopen.... En we zijn Hollanders en vergeten zo gemakkelijk.. In de biblebelt en in de verder van de randstad gelegen dorpen, in Zeeland en in Brabent hebben vrome vrouwen tot voor vrij kort in klederdracht gelopen, met kappen die fungeerden als oogkleppen. Zie geen kwaad, hoor geen kwaad... (behalve als het op roddelen aankwam ;-) ) Klederdrachten die ze droegen omdat hun moeders, grootmoeders en overgrootmoeders die ook gedragen hadden. Vaak gingen de mooie gesteven kappen en lange rokken over van generatie op generatie. Wie heeft daar ooit aanstoot aan genomen??? Niemand toch? Ook al hielden ze afstand van ons, slechte vrouwen zonder klederdracht... Dat deden die vrouwen toch zelf immers.... Wel, die paar honderd vrouwen in Nederland willen de boerka ook dragen uit vrije wil. En ik ben ervan overtuigd dat dit ook vanzelf uitsterft en niet strafbaar gemaakt hoeft te worden. De doodenkele vrouw die van haar man of zonen de boerka moet dragen verander je niet door die boerka te verbieden. Zelden zo'n haatdragende en domme maatregel meegemaakt. En 'ze' zijn er nog trots op ook dat ze die verbieden kunnen. Oja, het gezicht moet, i.v.m. een baan nemen, onbedekt zijn........... Hoeveel vrouwen uit die groep moeten een baan zoeken en van wie? Nouja, ik zou het plezierig vinden als daar serieus over werd nagedacht.....
Maar omdat het een Islamitische godsdienst betreft, pardon........ hij werd een slechte ideologie genoemd he.. het mocht geen godsdienst heten.... dat is waar.

Maar mag ik dan vertellen dat de bijbel, het Oude Testament vooral, misschien evenveel oorlogen en wreedheden bevat als de Koran?
Dat de oorsprong van beide heilige boeken overeenkomt met zowel de Joodse, als de Christelijke als de Moslim-godsdienst? Dat De aartsvader van deze godsdiensten toch echt Abraham. is, ook Avraham of Abram genoemd....Of Ibrahim.... ja zeker. En de g'd van het Joods Volk is ook de g;d van de Christenen en Allah is ook de g'd van de Mohammedanen. Al heet hun Heilige Boek dan Qu'oran. Of zoals wij zeggen: De Koran. We lezen in voorgenoemde boeken minstens zoveel wreedheden als in de Koran, zij het op andere gronden.
Deze regering in wording moet de boeken lezen en onder adequate leiden bestuderen en ophouden met domme praat over boerka's ....(Sjonge wat was hij er trots
op dat hij dit mocht vertellen...!!! ;-)
En verschillen mocht maken over immigranten van buiten en van binnen Europa....... Ook van Binnen Europa komen slechte mannen deze kanten op.Kijk alleen al maar naar alle koperdiefstallen en beelden die gestolen en omgesmolten worden. Ook van Afrika komen slechte mannen deze kanten op. Maar nooit zomaar......... Als er in hun landen niet zoveel armoede leefde bleven ze lekker zitten waar ze waren. Maar dat kunnen ze niet want zij kunnen nog op reis maar hun gezinnen verhongeren en hebben geen verzorging als ze ziek zijn.
Jawel, dit was te verwachten, maar ik mag er toch wel pissig over zijn??!!

Zo, AdAware heeft zijn werk gedaan en er zeven mispunten uitgehaald..;-) Ik heb een volledige scan gedaan....

zondag 26 september 2010

Een doorwaakte nacht

Dat is nog nooit voorgekomen. Dat ik om half vijf in de nacht zat te tikken. Maar nu is het onontkoombaar. Ondanks slaappillen lig ik klaarwakker te woelen. Elk uur even het licht aan om te kijken hoe laat het is. Restless leg, een been dat zo onrustig is dat ik het niet kan stilhouden. En een beetje misselijk van mezelf. Poes Pika ligt naast me op de deken, tegen me aan gerold, dus teveel bewegen moet ik ook niet. Als ze wakker wordt geef ik haar maar een aai, krijg ik een mauwtje terug en slaapt ze verder. Ik ben jaloers op mijn katje…. Die ligt bijna de hele dag te slapen nu ze niet meer in en uit het kattenluik kan. Dat heb ik gesloten. De inloopkat is er nog, klopt tegen het luik maar kan er niet in. Pika zit dan meteen rechtop, oortjes scherp en staartje zwiepend. Het is een paar keer gebeurd dat ik de tuindeur open had staan en prompt waren de bakjes van Pika schoon leeggelikt. En deed de vreemde kat alsof hij hier thuishoorde, tot hij ‘verwijderd werd’. Die onrust wil ik dus niet meer.

Maar goed, om even bij mezelf te blijven… dit is, na lange tijd, dus weer een slapeloze nacht. Geen gepieker, geen innerlijke onrust, alleen zonder slaap.

Nou moet ik er wel bij vertellen dat ik vanavond tegen achten omviel. En moest gaan liggen. En pas tegen tienen weer wakker werd.
Een deel van het nieuws heb ik in mijn dromen verwerkt. Over het boek van Max Cahen bij voorbeeld. Terwijl op de achtergrond van mijn bewustzijn dit item in het nieuws was droomde ik.
En in mijn droom hoorde en zag ik de boekpresentatie van bovenstaand boek. Ik weet niet hoe het op tv kwam dus. Het was mijn eigen beeld.
In mijn droom was het in een ruimte in de open lucht en waren en veel kritische vragen. Ik had ook vragen maar kon mijn ogen niet opendoen (in werkelijkheid dus ook niet want ik sliep) Toen begon het te regenen en werden we verzocht mee te lopen naar een andere zaal waar het gesprek met de schrijver vervolgd zou worden. De schrijver zat er in mijn droom zelf bij, al is hij al 15 jaar dood zover ik weet. In die andere zaal was een hoog podium en wij zaten niet meer in rijen maar aan lange tafels en op gewone stoeltjes. Erg hoor als je je ogen niet kunt opendoen maar wel alles meemaakt. Als ik mijn hand naar achteren deed werd die stevig vastgehouden door iemand die achter me zat.... ik wist niet of het een man of een vrouw was. Maar het voelde goed. Ik hoorde op het toneel een vrouwenstem. En herkende die meteen als behorend bij een Joodse vrouw die ik kende. Ik vroeg dat hardop en het werd beaamd. Niemand vond het raar dat ik mijn ogen dicht had. Toen ik wakker werd bleek het item op tv te zijn geweest…En was mijn onderbewustzijn ermee vandoorgegaan.

Dus slaap heb ik vanavond wel gehad, maar de nachtelijke slaap blijft weg. Ik vind dat niet plezierig. Want de maandag belooft een drukke dag te worden. Bovendien is het Bettydag.
En poes heeft haar plekje naast mijn kussen verlaten. Ik ga straks nog wel een keer proberen of er nog een paar uurtjes slaap afkunnen. Kwaad kan het niet, zo’n doorwaakte nacht.
Dus welterusten gewenst, dat ik nog maar even lekker mag slapen.