zaterdag 15 juli 2017


Mensen van tegenwoordig...
Dit is al een eerder geplaatst artikel, maar ik kan het niet terugvinden. Dus nog eens geplaatst.
Pagina 38-39 (Katern Jong) van de Volkskrant van dinsdag 15 juni jl. bevatte een artikel: 'één miljoen heeft gemixte ouders'...... Is het anderen dus ook opgevallen dat mensen van nu   mooier  geworden zijn de laatste generaties? Natuurlijk, zoals er ook bij geschreven wordt, hebben de jonge mensen van tegenwoordig veel meer mogelijkheden, vooral voor wat betreft educatie. Als ik jonge mensen zie moet ik onweerstaanbaar denken aan één van de oude  socialistische strijdliederen, m.n. 'het lied der Strijders': de laatste regels van elk couplet luiden als volgt: 'Van de verre verre kusten stroomt een nieuw en schoon geslacht'.
Jammer dat deze liederen  niet meer van deze tijd zijn  en bijna in de ban zijn gedaan.
Het koor dat deze liederen zong, De Stem Des Volks, is opgeheven. Bij gebrek aan jonge aanwas, maar ook omdat ze hun liederen nog eigenlijk alleen op de eerste mei  in verzorgings- en verpleeghuizen konden zingen.
Wie ze nog eens wil horen kan naar de site
http://home.versatel.nl/vdwiel/ . Deze Van der Wiel schrijft op zijn site: Vandaar de teksten van de VARAgram LP   "de Rooden Roepen"   op deze site gezet. Ter lering ende (ook wel een beetje nostalgisch) vermaeck.
Laten we het dan maar zo beschouwen. Maar wie ook maar een beetje uit een 'rood' nest komt kan ik de site aanbevelen. De melodieën zijn nog steeds even mooi. En wie ze niet kent zal er met heel andere ogen naar kijken. Maar ze misschien ook met ontroering lezen.
In elk geval blijft  de melodie van  'Van de verre verre kusten' in mijn hoofd rondzingen.  Het zijn bijna psalmen en zeker als ze zo langzaam gezongen worden als in de biblebelt gebeurt.

Heel bijzonder ook om te bedenken dat er zoveel mensen van gemengde bloede zijn.  Ik ben, eigenlijk ook van gemengde bloede,   hoewel uiterlijk een gewone witte... Inmiddels is zelfs mijn haar wit. Mijn grootouders van vaders' kant kwamen uit Amsterdam, echte gauwe arme Jordaners. Mijn grootmoeder zou afstammeling van een lage Duitse landadel zijn. Mijn vader was dus ook een Amsterdammer, maar woonde later met mijn grootvader in Vogeldorp in Amsterdam-Noord. Aan de overkant van het IJ.  Dat was een dorp dat amper bij Amsterdam hoorde, alleen in naam. Het (Ing.) Vliegenbos was naast de deur.
Maar mijn grootouders van moeders' kant kwamen uit een streek die soms bij Slowakije, soms bij Polen, maar ten lange leste bij Oostenrijk hoorde. Die familie is later naar Wenen verhuisd. En daar komt dus mijn moeder vandaan. Het was een Joodse familie en op één enkele  tante en één nicht na is iedereen uit die familie vermoord.
Behalve ikzelf heeft hebben de kinderen van mijn tante  de moordmachine overleefd. Wij waren  overlevenden, de eersten van 'een nieuw en schoon geslacht'.... Wil niet zeggen dat we zelf zulke mooie vrouwen zijn, maar schoon heeft hier ook de betekenis van . mooi' van binnen.

En dan kijk ik weer naar de krant. Mooie zwarte mannen met mooie witte vrouwen leveren mooie kinderen. En ook de kinderen van immigranten met Nederlandse vrouwen leveren mooie kinderen op. Die betekenis betreft ook  de buitenkant.
Idealiter zouden de cultuurverschillen de jonge mensen mateloos kunnen ontwikkelen door bewuste  nieuwsgierigheid naar de wederzijdse achtergronden aan te vuren. Zowel op cultureel als godsdienstig gebied. Jammer genoeg gebeurt dat te weinig.
 De meesten zijn normale knappe jonge mensen die het  soms ver geschopt hebben of het nog ver kunnen scheppen. Zij hebben de innerlijke beschaving en de intelligentie van tenminste één van de ouders meegekregen.

Natuurlijk blijft de andere mogelijkheid ook open en die  is even negatief als de andere kant positief is. Dat uit twee volkomen onontwikkelde ouders kinderen voortkomen, die niét  zien waar ze vandaan komen. Die niet uit die benauwde concentrische cirkel  weten te ontsnappen. Maar onbewust wel zien waar ze niet in deze maatschappij passen, maar aanpassing aan de heersende dominante  normen en waarden niet meekrijgen van thuis.
Zij blijven zich, met alle gevolgen vandien, tegen alles en iedereen  afzetten.  Overschrijden bepaalde grenzen, vaak door onmachtige ouders, soms door zelf ontwikkelde groepsculturen die in volkomen tegenstelling staan tot de heersende godsdienstige normen.  Angry young men...  ze zouden, al dan niet gedwongen, genoeg educatie en discipline moeten krijgen, om zichzelf te bevrijden. En te leren zien waar ze wèl heen willen.
Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening.

Iets waarmee ik ook worstel is  de eeuwig durende strijd tussen de grote godsdiensten. Joden, Christenen, Moslims, Hindoestanen en nog meer.... allemaal leren ze uit hun Heilige Boeken dat ze G'd lief moeten hebben boven alles. En hun naasten als zichzelf.
Ik zie bij strijdlustige (?) vromen van alle godsdiensten het tegendeel. Uiterlijke vroomheid ja. Alle regels worden nageleefd. De riten en de gebeden heel  nauwkeurig gevolgd.
Maar blijkt die boven alles gestelde liefde voor G'd uit het doden  van zijn schepselen? Blijkt het 'de naasten liefhebben als jezelf' uit het voorgaande? Of uit het uitsluiten van mensen die op een andere manier diezelfde G'd willen dienen? Blijkt die liefde voor G'd en medemensen uit het door vrome ouders leren aan kinderen om andersdenkende vrome mensen in elkaar te slaan, te vernederen, te martelen, te vermoorden?

 Die verschrikkelijke zelfmoordacties, hoe worden die door hun G'd zelf beoordeeld, denken ze? Vindt hun en onze G'd dat ze zichzelf, een  door G'd geschapene, moeten vernietigen, alleen maar om zoveel mogelijk andere mensen mee de dood in te kunnen nemen... Medemensen,  die op een andere manier dezelfde G'd willen dienen. Ook geschapen door diezelfde G'd...
Ik weet het, al eeuwen wordt op deze manier geschreven en gesproken. En ik voeg er alleen een leesteken bij.
Maar liever zou ik zien dat dit moeizaam geschreven blogje een totaal overbodig stuk zou zijn.........

Geloven die mensen echt dat ze daarvoor tot in de eeuwigheid beloond zullen worden? Of zullen ze daar tot in de eeuwigheid voor moeten boeten???
Hoe zeker moet je zijn van eeuwig leven trouwens, zonder enige twijfel aan de mogelijkheid dat het leven ophoudt… als het aardse leven eindigt…

Naschrift uit een ander blogje:
Miljoenen mensen hangen nou eenmaal één religie aan, omdat ze denken dat die ene (deel)religie de WAARHEID is en de ENIGE WAARHEID is en NIETS DAN DE WAARHEID IS...Alle andere religies (honderden, misschien duizenden versplinterd en wel) hebben dus NIET de WAARHEID IN PACHT, zijn dus fout en de g'd van  die gelovigen schijnt te willen dat zijn schepselen en schepping vernietigd worden.. Klaarblijkelijk geen g'd van liefde en erbarmen dus...

© Erica van Beek