vrijdag 20 januari 2012

Van alles en nog wat.

De post is geweest en in de brievenbus lag o.a. een envelop van de bankgiroloterij.
In die envelop zat behalve een brief, ook een kaartje. Nou ken ik de manier van doen van die goededoelenloterij, maar toch tuin ik er telkens weer in. Ook dit keer.
Je moet drie gelijke tekentjes openkrassen. Dan krijg je op je bankrekening 15 of 50, of zelfs 10.000 euro.
En natuurlijk had ik dat. Drie molentjes. Dus ik blij kijken naar de voorwaarden hoewel ik in mijn achterhoofd al wist wat de valstrik was.
En inderdaad, ik moet eerst een extra lot van €10,50 nemen en dan kan ik zien wat ik gewonnen heb.
Dat lot kan ik weer opzeggen wanneer ik wil. Maar een lot van de goededoelenloterij opzeggen is me nog niet gelukt. Wèl dat ik in mijn onnozelheid, cq hebberigheid, extra loten erbij nam. Nee dus... ik doe niet mee aan die verlakkerij. Ik neem géén extra loten. En ik ga al helemaal niet naar die website om te zien wat ik volgens hen gemist zou hebben.

Terwijl Samuel Barber's Adagio for Strings via radio Classic FM uit de boxen klinkt, heb ik de was gedaan en opgehangen. Mooie muziek...
Het wordt tijd voor een nieuw blogje.
Vrijdag, een rustige, grijze dag waarin niets in de agenda staat. Er moét dus niets.
Ikzelf moét wel iets, in beweging zijn dus. Maar het weer is er niet naar en helemaal 100% voel ik me vandaag niet, de luchtdruk is onder de 1000milibar, dus nogal erg laag. Dat werkt meestal negatief op mijn gevoel van welzijn. Zo ook nu misschien, dus ik maak me niet ongerust.
En tikkend zijn in elk geval mijn vingertoppen in beweging. ;-)) Dansend over de toetsen met kennelijk veel plezier. Min of meer op de driekwartsmaat van het muziekstuk dat nu gespeeld wordt. Ach ja, je hebt een Weense afkomst of niet hè... Dus driekwartsmaat zit in je genen... Zou toch kunnen? ;-)

Ik moet denken aan Rudi van Danzig, die mooie man, die nu dood is. Uitgeteerd van de kanker die dat sierlijke lijf te pakken heeft genomen. Ik heb zijn eerste twee boeken gelezen. En door de loop der jaren heb ik hem een beetje gevolgd, hoewel mijn liefde voor ballet niet zover ging dat ik naar voorstellingen ging. Misschien twee keer gedaan. Ik heb Toer van Schaik ook nog zien dansen. Hoe lang is dat al geleden?? Ook zo'n mooi mens.
Het geeft even een flinke schok als je zo'n bericht leest. Maar het is nou eenmaal onontkoombaar. We gaan allemaal. Je kunt er maar beter op voorbereid zijn, klaar mee zijn.
Min of meer toevallig had ik mijn eigen euthanasieverklaring van de week vernieuwd en met naam en datum naar betrokkenen gestuurd. Gelukkig geen enkel commentaar. Familie/sleutelhouders en huisarts, verder geen mensen nee.

En dan toch nog een goed bericht voor onze Amsterdamse ouderen, zieken en gehandicapten. Dit heb ik van internet geplukt:
Eigen pgb-regeling voor A'dam in 2013 (een persoonsgebonden budget)
'Het moet voor chronisch zieken en gehandicapten in Amsterdam mogelijk blijven om begeleiding thuis te betalen via een zogeheten pgb (persoonsgebonden budget).
Het gaat dan bijvoorbeeld om hulp bij eten en aankleden. Wethouder Eric van der Burg vindt dat deze groep niet de dupe mag worden van bezuinigingen op het apgb door het kabinet en wil daarom vanaf 2013 een Amsterdams pgb invoeren, maakte hij maandag bekend.
Het pgb is een bedrag dat chronisch zieken en gehandicapten van de landelijke overheid krijgen om zelf hun zorg te organiseren, bijvoorbeeld door hulp van een familielid te kopen.
Zo, dat zal voor heel veel mensen een zucht van verlichting betekenen. zowel voor de zieken als voor de mensen die hen tot nu zorg verleenden.