zaterdag 27 april 2013

Zwaar verhaal hoor....

Dit wordt een zwaar, een politiek verhaal. Ik waarschuw maar.

Er is iets raars aan de hand. Al vanaf 2 april ontvang ik bij tijd en wijle een mailtje waarin mij gevraagd wordt mijn dromen te delen. Mijn dromen voor dit land en deze wereld wel te verstaan. Ik moet daarvoor inloggen, maar nog niet één keer is mijn inlog gelukt of goedgekeurd. Terwijl ik toch zo'n mooie droom heb.

Mijn al oude droom is dat iedereen die als miljonair, of nog erger, als miljardair veel teveel geld heeft beseft dat hij (of zij) al dat geld in dit leven nooit kan opmaken. Zelfs hebben ze geen tijd genoeg om het werkelijk alleen maar te tellen in muntgeld of briefjes van 10, 50 of 100 euro. Hoe onbezonnen het ook uitgegeven wordt aan zaken die het leven niet eens aangenamer maken of de mensen gelukkiger. Zij kunnen het geld alleen verzamelen voor anderen na hen, die het nog verder kunnen vermeerderen en dat ook in hun leven nooit kunnen opmaken. Misschien kunnen die het helemaal verspillen of ook met gokken verliezen natuurlijk. ;-) Maar als je zóveel hebt...

Daarom zou ik zo graag willen en dat is dan mijn droom, dat iedereen die echt rijk is, genoegen neemt met genoeg geld om lekker te leven en wat hij meer heeft - en dus nooit nodig - teruggeeft. Zodat niemand meer absurd rijk of verschrikkelijk arm hoeft te zijn. Teruggeven kan op honderden manieren. Verzamelen om de enige reden: zelf zo rijk mogelijk worden, kan maar op één manier.

Er is een bepaalde som geld in omloop. Hoe meer de rijken naar zich toetrekken, hoe minder er overblijft voor alle anderen. Als ik de miljonairsfair bezie kan ik wel huilen. De verschrikkelijke en onnadenkende manier waarop die mensen omgaan met het geld waarmee zij anderen hebben arm gemaakt.

Mijn droom is dus dat al die mensen wakker worden. Beseffen wat ze de wereld aandoen met hun verzameling van geld. En besluiten dat ze niet het recht hebben om meer geld te hebben dan ze ooit kunnen opmaken. Net als Bill Gates, die de wereld met zijn kapitaal wel laat, maar niet te laat, beter wil maken. En daar zijn teveel aan geld voor gebruikt.

Maar ja, dat is geen droom die men wil zien in het droomboek van de actie Deel je Droom voor Nederland.... Misschien lukt het me daarom niet om in te loggen.;-)

Vandaag, zaterdag, congres van de Partij van de Arbeid over het criminaliseren, oppakken, beboeten en straffen van iedereen die zonder geldige papieren, dus zogenaamd illegaal, binnen onze grenzen verblijft.

Wie mij kent weet hoe ik erover denk. Ik vind het onmenselijk om mensen die niets anders verkeerds gedaan hebben dan in dit land te zijn, als misdadigers te behandelen. Meestal mensen die hun vaderland moesten ontvluchten. En iedereen en alles moesten achterlaten. Als ze hier geen geldige papieren gekregen hebben betekent dat lang niet altijd dat ze hier om economische redenen zijn.... Vaak hebben ze geen papieren mee kunnen nemen uit hun land om hier te bewijzen wie ze zijn en waarom ze moesten vluchten. En dan moeten die mensen vaak terug naar het land waar hen niet slechts armoede en narigheid wacht, zoals hier vaak gedacht wordt. Maar ook vervolging, gevangenis, marteling, dood zelfs. Ja ja, in ons land zijn we altijd zeer gastvrij geweest voor zulke mensen.

Veel van deze mensen zitten al jaren, echt al jaren onschuldig in vreemdelingendetentie, zonder waar dan ook voor veroordeeld te zijn. Simpel omdat ze niet terug kùnnen naar het land waarheen ze door onze rechters teruggestuurd werden.

---

Dit is het land waar ik geboren ben, en dus thuishoor. Mij overkomt dat niet. Maar mijn moeder behoorde tot de vele Joodse vluchtelingen die vanaf 1939 Oostenrijk en Duitsland ontvluchtten omdat ze vervolgd werden en gevaar liepen.

En wat deed dit land dat ik het mijne noem? Die vluchtelingen werden teruggestuurd, waren niet welkom. Of kwamen als goedheid terecht in Westerbork dat ze zelf moesten opbouwen. Nederland is het land waar naar verhouding ook verreweg de meeste Joodse mensen zijn opgepakt, hetzij door razzia's in de getto's die de Duitsers geschapen hadden, hetzij door verraad van buren en 'vrienden'. Anne Frank was een uitzondering. Maar ook zij werd uiteindelijk door Nederlanders verraden, opgepakt en vermoord. Net als mijn arme onschuldige moeder.

We herdenken vier mei alle oorlogsslachtoffers. Laten we ook al die illegalen in onze gedachten houden, die gevlucht waren en teruggestuurd werden of al jaren in vreemdelingendetentie zitten als misdadigers. Omdat ze hier zijn beland. En al die vluchtelingen die teruggestuurd zijn en nu misschien in hun eigen land vermoord of gevangengezet zijn...

Nee, er is weinig veranderd op dat gebied voor mensen die voor hun leven vluchten. Maar niet welkom zijn. Vaak alleen omdat ze niet de juiste papieren hebben. Of, en dat is dan een politieke keuze temeer in dit vrije land, omdat ze niet de juiste godsdienst of huidskleur hebben. Omdat ze illegale mensen genoemd worden.

Terwijl artikel 1 van onze Grondwet toch luidt: ALLEN DIE ZICH IN NEDERLAND BEVINDEN, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

In deze context wil ik graag wijzen op mijn blogje van 20 mei 2009. En lees vooral waar je zelf vandaan gekomen bent.