vrijdag 22 mei 2009

Nog eens Europa

Gisteren schreef ik een andersoortig blogje dan normaal, en ik ben er nog niet klaar mee. Dus wil ik het nog even afmaken.

In de felle debatten die deze dagen gevoerd worden, vóór of tégen Europa, valt me op dat in het verlangen om stemmen voor de eigen partij te krijgen, blijkbaar vergeten wordt dat we binnen de Europese Gemeenschap, ondanks de koude oorlog... geen echte oorlog meer gehad hebben sinds 1945. En ik geloof dat een zo lange vrede binnen Europa nooit eerder is voorgekomen, Daar zou ik ook mijn geschiedenisboek op moeten nakijken, maar ik dacht wel dat dit klopt.
Dat Tsjecho-Slowakije en Servië uit elkaar vielen en Amerika en Europa zich daarmee actief bezighielden, maakt er, hoe erg het ook was en is, nog geen Europese oorlog van.
Degenen die tegen ‘Europa’ zijn, zouden zich dit bewust moeten worden.
Zolang ‘Europa’ in stand blijft krijgen we hier ook geen oorlog meer.

En om op een ander onderdeel door te gaan van waar ik zelf over piekerde en waar anderen dan weer op een andere manier over piekeren:

Amsterdam telt 158 nationaliteiten en 50% of meer van de stad is wat je allochtoon kunt noemen.
Over twee generaties herinnert alleen de naam nog aan de afkomst, zo is het altijd geweest en zal het weer zijn. Als ‘de boel maar bij elkaar gehouden kan worden’. Wat dat betreft ben ik een groot bewonderaar van Job Cohen.
De naam Jordaan met zijn naar bloemen- en plantennamen genoemde straten en straatjes is geen Nederlandse uitvinding, maar een Franse. Van eertijdse allochtonen dus. De Hugenoten vonden dat zo bijzonder (hoewel het een verschrikkelijke achterbuurt was) dat ze de wijk Le Jardin noemden, dat werd in de loop van de tijd dus De Jordaan. En de Jordanezen zijn maar wat trots op hun ècht Amsterdamse buurt... maar veel namen van bewoners zijn nog te herleiden naar Franse namen. Het Jiddisch van de Amsterdamse Joden heeft zijn weg gevonden in de Nederlandse, of zeg toch maar, Amsterdamse taal. En heel veel mensen reageren heel verbaasd als je ze verteld dat bepaalde namen of woorden puur Joods zijn. Ik ben niet zo bang dat het met de Nederlandse Moslims een andere kant dan dezelfde op zal gaan. Zelfs de Hugenoten (de latere Jordanezen), mensen die voor hun protestants-christelijke geloof door andere christenen (R.-K.) werden vervolgd en op de vlucht waren geslagen, werden hier op den duur enthousiaste socialisten... Zie je hoe betrekkelijk alles is? Als mensen maar niet altijd dachten de Waarheid in pacht te hebben….. Ja, ik ook, want ook dit geschrevene kan natuurlijk anders bekeken worden… Het is gewoon mijn eigen gevoel en gedachtenwereld.
Relativeer alles waar je je nu zo druk over maakt…. Bekijk het eens van een andere kant…. En maak je dan niet druk meer. Zoiets.

Ik denk dat ik, dit geschreven hebbende, mijn gevoel over de genoemde zaken helemaal geuit heb. En ik ga dus maar weer over op de gewone dagelijkse dingen.

Momenteel is Petra, mijn tuinvrouw heel hard aan het werk. Alles is uit het tuintje gehaald, de grond zo glad mogelijk gemaakt en de houten tegels neergelegd. Geen plastic of kaasdoek eronder, dat is in dit kleine stukje niet nodig. Een paar tegels moesten bijgezaagd worden, of liever, er moesten stukjes afgezaagd worden, om het geheel passend te maken. En dan kunnen de potten met planten er weer op. Een paar struikjes zijn overgeplant in potten, maar de rest was grotendeels onkruid. De bolletjes zijn inderdaad nooit opgekomen, die koop ik dus ook nooit meer.
Het wordt nog een mooi tuintje zo, en het terras kan weer grotendeels ontruimd worden.

Vanavond naar mijn buurman….met schoon goed en zo..

Dit moet dan weer mijn verhaaltje voor vandaag zijn. Ik ga nog even buiten genieten van het heerlijke weer. Felblauwe lucht met grote wit-grijze wattenplukken… en een temperatuur hier achter van boven de 25 graden. Aan de grachtenkant is het beduidend koeler en een koude wind, die ik hier niet voel.

Nu even rusten….