donderdag 29 december 2011

Hoopvol dat ik te somber ben.

Ik wil graag iedereen een mooi jaar van gezondheid en welvaart toewensen. Dat doe ik dus bij deze.
Maar ik ben zo somber wat dat vooruitzicht betreft dat ik dat toch kwijt wil. En ik hoop echt van harte dat ik ongelijk krijg. Of dat ik morgen blijk ongelijk te hebben.

Er komt een tijd dat degenen die het nu in de politiek voor het zeggen hebben, tachtig jaar of ouder worden, En waarschijnlijk kinderen, klein- en achterkleinkinderen hebben als ze ooit getrouwd waren. Misschien nog een partner van die leeftijd met dezelfde ouderdomskwalen.
Hebben ze die volgende generatie niet of niet meer, dan zullen ze toch zwak, ziek en eenzaam zijn en als ze al niet 'opgeborgen' zijn, zullen ze het zeker nog worden.
Als je lang genoeg leeft ontkom je er niet aan, het overkomt iedereen, dat wie lang genoeg blijft leven, oud wordt. En tot je, even onherroepelijk, dood gaat zal de gezondheidszorg slecht zijn en de liefdevolle zorg die iedereen zou willen hebben, een utopie. Door de bezuinigingen op de gezondheidszorg zullen mensen ook niet meer tot het einde van hun leven zelfstandig kunnen blijven wonen, temeer omdat de kosten daarvoor op de oude mensen zelf zullen neerkomen... in de vorm van eigen bijdragen en niet vergoede onmisbare zorg. Want ook op de pensioenen en op de kosten van wonen gaat hevig bezuinigd worden. Hogere huren, hogere aflossingen, hogere WWZ...(belasting op o.a. de waarde van je huis)
Tenzij je natuurlijk tijdens het actieve leven genoeg geld bijeen hebt kunnen graaien om het tot na je 80ste uit te zingen.. Die generatie die nog heeft kunnen studeren en in de betere jaren kunnen profiteren van een betere en betaalbare gezondheidszorg.

Maar er komt onherroepelijk een tijd dat de maatregelen die nu genomen worden door de regering, als een boemerang zullen terugkeren naar henzelf, en hun eventuele kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. De beschaving en ontwikkeling van de afgelopen tientallen jaren, die nu wegbezuinigd worden, keren niet vanzelf terug. Die had gekoesterd en ontwikkeld moeten worden. Dat is niet alleen een kwestie van geld pompen. De armen ondersteund, de zieken geheeld, onderwijs van laag tot hoog gestimuleerd, de kunsten gesteund, .... etc. etc.. Wat nu gebeurt, is dat de kunsten wegbezuinigd worden. Het zijn maar enkele kunstenaars die in staat zijn rond te komen, zelfs rijk te worden van hun kunst. Of het nu beeldende kunst is of literatuur. Kunst wordt nu minachtend een linkse hobby genoemd. Het tekent letterlijk degenen die dat beweren en zullen gebruiken om alle geld terug te halen uit al die 'entartete Kunste', regeerders die eisen dat bibliotheken moeten sluiten, basisbeurzen voor studenten afschaft, vindt dat educatie dus ook niet van belang is.
Zo'n regering, zelfs zo'n Europa, zorgt ervoor dat op niet al te lange termijn Nederland en Europa weer in duistere tijden zullen verzinken. Een hernieuwde soort van middeleeuwen. Waarin alleen goede gezondheidszorg en educatie en ontwikkeling is weggelegd voor degenen die genoeg geld hebben om zichzelf in stand te houden.
Wat denkt U als ik Elsevier van deze week citeer, dat schrijft: In Nederland steeg het aantal miljoenenbezitters (miljonairs dus) met 10,2 procent tot 134.100.
134.000 Mensen die minstens een miljoen bezitten, maar ook miljàrdair kunnen zijn..... op een financieel, cultureel en qua ontwikkeling verarmende bevolking van meer dan zestien miljoen mensen. En dan heb ik het alleen nog maar over dit kleine landje dat op alle genoemde terreinen achteruit holt. Niet omdat er geen geld is, maar omdat de wil ontbreekt. Alleen de wil om overal geld op te bezuinigen.
Ik zou kunnen denken: après nous le déluge...Na ons de zondvloed.
Maar zo zit ik niet in elkaar.
Ik geloof niet in de ambtenaren en de regeerders die overal wegen zoeken om geld binnen te halen. Ik geloof meer in de economen en macro-economen, die met klem roepen dat we niet moeten doorgaan met dit beleid, niet op zo'n manier moeten bezuinigen, maar juist moeten investeren in de jeugd en in de toekomst.
Inderdaad, wie de jeugd heeft heeft de toekomst. Deze regering heeft geen idee van de toekomst van onze maatschappij, wat een langetermijnvisie is begrijpt ze niet. Alles is gericht op de ultrakorte termijn. Met alle gevolgen van dien.
Dat dit een beleid zou zijn om je vingers bij af te likken? Een beleid waarbij we op de lange duur onze vingers weer nodig zullen hebben om mee eten. Als we ze niet al opgeknabbeld hebben van narigheid.
Ik wens nogmaals iedereen een mooi jaar toe en dat ik zelf maar ongelijk mag krijgen.