zaterdag 30 april 2011

Een moeilijk verhaal.

Ditmaal geen vriendelijk gesteld verhaaltje.
Er vertrekken de laatste tijd nogal wat Tweede Kamerleden, zomaar, midden in het 'seizoen' . Nu weer André Rouvoet. Hiervoor Femke Halsema. En met elk vertrek vraag ik me af: ' kan dat nou zomaar'? Hebben bijv. de voorzitters zich niet voor een regeerperiode vastgelegd toen ze na de verkiezingen een voorzitterschap of Kamerzetel aanvaardden? En kunnen ze nu zomaar, zonder meer, opstappen als het hen uitkomt? ' Het gezin roept' of 'de partij vaart geen goede koers' of wat voor andere reden dan ook behalve een ziekte of gebleken misdadigheid.... Zijn dat goede en aanvaardbare redenen om plotseling op te stappen, terwijl je een eed van trouw hebt afgelegd aan het begin van je loopbaan als Kamerlid?
' Met het einde van zijn loopbaan in zicht... was ook Camiel Eurlings de Hollandse overmoed zat....' en begon voor zichzelf.
Ik lees net op internet in de Volkskrant dat 18 Tweede Kamerleden er de afgelopen tijd midden in hun tijd de brui aan gegeven hebben, na toch niet al te lang de regering gecontroleerd te hebben. Het ligt mogelijk ook in de sfeer in de Kamer en een Kamerlid gaat maar 5 jaar mee, lees ik. Maar toch zou het niet moeten mogen en zouden er maatregelen bedacht moeten worden die motiveren om niet weg te lopen. Ze zijn gekozen door de kiezer om die kiezer te vertegenwoordigen in de Tweede Kamer en deze regering te controleren zolang deze daar zit en ik blijf het zacht gezegd bedrog vinden om dan op te stappen als je er geen zin meer in hebt of een andere toekomst voor ogen krijgt, die meer oplevert ook. Wat betekent democratie in dit geval?
Of we het eens zijn met een te vormen regering en met het uitdelen van de stoeltjes in de Tweede Kamer is niet de kwestie.
De zaak is dat er democratisch gekozen is voor de regering die er nu zit en voor de Tweede Kamerleden die de mooie blauwfluwelen stoeltjes bezet houden. Dan kan het toch niet zo zijn dat de mensen die daar zitten zomaar opstappen, omdat 'ze het zat zijn' , 'omdat ze weleens iets anders willen' of omdat de partij het niet zo goed heeft gedaan met de verkiezingen? Ze zijn door hun partij op die plek gezet, de partij is dus verantwoordelijk en die partij moet zien de gekozene op zijn of haar plek te houden tot er nieuwe verkiezingen komen. Er gaat anders te veel kritisch toezicht op de democratie verloren.
Niet-democratisch gekozenen in de Kamer kunnen dan de maatschappij naar hun hand zetten. En er is niemand onder de gekozenen die dat wil.
Toch plegen ze dit kiezersbedrog, en gaan gewoon weg als het hen uitkomt. Nouja, Rouvoet en Halsema en Marijnissen zaten al heen lang in de politiek. Toch... het zal misschien wel geregeld zijn binnen de politieke partijen, maar voor de buitenwacht gaan die mensen er van het ene op andere moment vandoor. In de 'gewone' maatschappij moet er een opzegtermijn van minstens een maand in acht genomen worden.
Nu is er weer, volgens de kranten, een 'clash' binnen de Partij van de Arbeid betreffende de 'onverdoofde' slacht. Die gaat dus over het slachten volgens de riten van het geloof. En brengt, naar wat ieder had kunnen leren in deze tijd, zelfs minder pijn en lijden aan een te slachten dier, als het (vaak mis-)schieten van een pin in de kop van een dier.
Ik heb er al eerder over geschreven, ook aan de landelijke partijen zelf. ... Zie de varkens en de kippen spartelen terwijl ze leegbloeden aan de haken.... Soms nog als ze geplukt en opengesneden worden. Zie hoor er met pasgeboren kuikentjes wordt omgegaan. Op de schop ermee en levend invriezen. Dit zijn maar enkele voorbeelden van hoe er met dieren wordt omgegaan...

'Natuurlijk', zegt men dan,' het kan weleens misgaan' ...
Maar ik kan u vertellen dat het bij rituele slacht nooit mis kan gaan en dat de te slachten dieren binnen de kortste tijd echt dood zijn. Bovendien gaat het altijd om dieren die een goed leven hebben gehad, dit in tegenstelling tot dieren van de ' gewone' slacht. In donkere volle schuren, met amper of geen leefruimte.... maak jezelf een voorstelling, dan hoef ik het niet allemaal te beschrijven. Zijn ze de ruimingen van duizenden levende dieren vergeten die daaraan het slachtoffer waren?
Natuurlijk, schrijven de politieke partijen, moet ook aan deze martelingen een einde komen. Maar ondertussen pakken ze met een ongelooflijke ijver de godsdienstvrijheid aan.
En laten het eigen falen , dat oneindig veel groter is, meer dan oogluikend toe. De verschrikkingen van de mega varkensstallen en varkensflats, de schuren volgestouwd met kippen en kuiken.. Want die komen voort uit een christelijke cultuur nietwaar?! Bovendien gaat het hier om geld..... heel veel geld. Veel meer dan we beseffen willen.
Hoe die 'christelijk' geslachte dieren moeten sterven? Dat durft men niet eens tot het bewustzijn te laten doordringen.

Ik probeerde hier objectief te blijven. Tenslotte ben ik zelf niet gelovig, noch Christelijk, noch Mohammedaans, noch Joods van geloof.
Toch kies ik partij. Maar om andere gronden dan de PvdD pretendeert te kiezen.
Inmiddels weet zelfs deze partij hoe verschrikkelijk oneerlijk ze is. En hoe ze met meer dan twee maten meet.
Zo, ik heb mijn mening ook gegeven en ik ben benieuwd of dit helemaal
tot het einde gelezen wordt.