vrijdag 28 augustus 2009

Over respect en andere zaken.

In de nieuwsbrief www.webregio.nl werd de vraag gesteld of leerlingen harder zouden moeten worden aangepakt. O Nederlandse taal hoe schoon zijt gij..zes werkwoorden in één zin. Hoe krijg ik het voor elkaar!
Maar goed, ouders vonden volgens het tijdschrift J/M dat er harder opgetreden zou moeten worden tegen vervelende leerlingen en zelfs dat er weer strafwerk gegeven moest worden. Ik denk zo eens per week mee in zo’n forum. Dat scherpt de geest.
Ik had in gedachten de jongelui die ik in tram en metro ontmoet en die zo verschillend kunnen reageren. De meesten zijn superaardig en beleefd en staan voor je op en zo…..en anderen kunnen je groepsgewijs zo pesten en in de war brengen dat je achteraf graag een moord zou plegen. Maar dat màg niet hè,,, dat mag helemaal niet. Ik wil maar zeggen dat ik leraren en ouders en medeleerlingen goed begrijp als ze het er ook moeilijk me hebben.
Dit had ik in gedachten, maar verzenden ging niet.. Dus schrijf ik hier maar op wat ik zo in gedachten had zonder de pretentie te hebben dat ik het wel weet...

---
Respect voor elkaar is het toverwoord, denk ik.
Nee, we hoeven van mij niet terug naar de jaren 50 in elk geval.
Maar er mag best wat veranderen. Het is duidelijk dat een leraar zich wel bóven de leerlingen moet stellen. Niet ernaast, maar er bóven. Bij hyves wordt 'respect' gegeven als iemand iets goeds gedaan heeft dan wel doet. En respect voor medemensen is wat jonge mensen naar mijn mening niet
algemeen van thuis of van school meekrijgen voor hun toekomst. Dat
respect leren te geven en te ontvangen is misschien een pedagogische
uitdaging. Ouders kunnen leren hun kinderen respect bij te brengen.
voor de ouders, voor oudere, misschien ook wijzere mensen, voor leraren en dus voor autoriteiten.
Ook door respect voor de jeugd zelf te tonen, denk ik. Want
dat is ook nodig, Niet door alles goed te vinden, of geen 'nee' te
durven zeggen. Maar door de grenzen die je moet stellen ook toe te
lichten en strikt toe te passen en als de jongere zich respectloos blijft gedragen, die grens heel strak te trekken. : Als jij niet met mij hierover kunt praten en zo respectloos blijft, dan maak ik verder uit wat nodig is.
Daarvoor ben ik je vader, je moeder of je leraar. Het spijt me, maar
zo is de wet toevallig ook nog. Op zo'n manier. De houding moet niet
toegevend en soft zijn, maar de houding moet duidelijk autoriteit uitstralen. Recht aankijken, recht staan, niet toegeven.
Strafregels of strafwerk acht ik uit den boze. Een corrigerende tik is gelukkig verboden.
Een ouder of een leraar moet dus zèlf veranderen in een autoriteit, die respect afdwingt. En voor een buitenstaander: een vriendelijke tegemoetkoming aan een jongere die zichtbaar moeite heeft met zijn/haar houding, kan ijs doen breken.
Een extra vak misschien voor de aankomende leraar en de oudere
leerling: social skills. Sociale vaardigheidstrainingen om te geven en
te krijgen. Met nadruk op elkaar met respect bejegenen.

Tja, zo heeft ieder zijn/haar mening over het onderwerp, Gaan leraren inderdaad te soft om met de leerlingen?
Laten we niet vergeten dat de Westerse ouders van nu zijn opgevoed door de volgelingen van Dokter Spock, de pedagoog, die na jaren zijn totale ongelijk moest bekennen. Hij had het helemaal bij het verkeerde eind. Daardoor werden de ouders van nu te vrij opgevoed, leerden geen autoriteit erkennen in de antiautoritaire opvoeding die Spock voorschreef.

Nu krijg ik teer over mijn hoofd… want natùùrlijk worden onderhuids alleen allochtone leerlingen bedoeld. Maar dat klopt niet met en in mijn eigen waarneming en beleving.
Natuurlijk zijn er redenen waarom jonge allochtone criminelen en kleine rotjochies op weg crimineel te worden zo geworden zijn. Maar het voert te ver hier uitgebreid op in te gaan. Ik houd het dus op de jeugd in het algemeen. En de vraag of leraren van nu te soft zouden zijn. Daar ging de discussie over.

De moeilijkheden met die ene bewoner zijn geëscaleerd. Vandaag zijn weer de woningbouw, de GG en GD en twee agenten wezen kijken.
Achteraf hebben ze even hier gezeten, maar veel vertellen mogen ze niet. We hebben nu allemaal een brief ontvangen met tel. nrs, emailadressen en postadressen en de oproep te reageren als er iets verdachts in huis gebeurt. Dus er is door niemand iets overdreven, anders zou het niet zo hard gespeeld worden.

Dinsdag ben ik er weer met boodschappenkar en rugzak op uit gegaan. Bij mijn Turkse super hadden ze weer wilde perziken, daar kan ik niet genoeg van krijgen dus zo 1,5 kg gekocht. En genoeg vlees voor een grote pan soep met ballen. En ook andere groenten… En van daaruit ook nog even Appie binnengelopen voor de rest, dus met een zware rugzak en een vol karretje de tram naar huis genomen. Er is een nieuwe zaak van Coffee Company geopend op weg naar huis, en daar heb even een ijskoffie genomen om bij te komen. Lekker. Daar komt een mens ook van bij.

En ik heb www.schoolbank.nl eindelijk ontdekt. En er nogal wat (vooral nachtelijke) uurtjes aan gespendeerd. De Ichtus Mulo in Alphen a.d.Rijn. Vroeger was het Mulo met den Bijbel. En tegenwoordig bestaat dat hele gebouw niet meer. Ik vond een klassenfoto, een foto van het klassenkoor, en wat losse fotootjes uit die tijd. Die kon ik plaatsen. Er hebben veel mensen gekeken, maar ik ben nog niet iemand tegengekomen daar, die ik kende. ;-)

Vandaag, vrijdagavond dus, twee nieuwsitems die eruit springen. Een grote heidebrand in Schoorl, waar veel mensen zijn geëvacueerd en buitenshuis de nacht moeten doorbrengen vanwege de slechte lucht.
En het andere is Henk van Ulsen is vandaag overleden. Wat heb ik die man bewonderd. Althans zijn kunstenaarsschap. Moge hij rusten in vrede.
Ik laat het hierbij. Het bedje lokt. En morgen weer op tijd er uit om op het hondje te passen van Buurman.