woensdag 6 juli 2011

Een oude column van deze tijd.

Een column uit 1997, herhaald en bewerkt in verband met het nieuwe voorstel van de PVV om allochtone mensen (welke?) tot na de derde generatie nog als allochtonen te beschouwen. Na het verbod op onverdoofde slacht ging dat in Duitsland precies zo. Op 14 november 1935 verordonneerde de Duitse Nazipartij dat Joden als Joden aangemerkt zouden moeten blijven als ze drie Joodse grootouders hadden. (de derde generatie dus)
----------

Shalom - Salaam - Salem - Goeiedag - Doei
Het is een zegen te mogen wonen in een land met een grondwet die niet toestaat dat haar bewoners door medebewoners worden gediscrimineerd om het simpele feit dat zij ànders zijn dan andere medebewoners. . . .
In 1945, na de bevrijding van Nazi-Duitsland moesten Nederlanders leren omgaan met de wetenschap dat meer dan 6.000.000 andere mensen waren vermoord om de opvatting van anderen, dat zij ànders zouden zijn dan andere mensen. Minderwaardig, Untermenschen.
Het bewustwordingsproces duurt voort tot vandaag de dag. Want nu weer worden mensen binnen de Nederlandse grenzen, geconfronteerd met medemensen die vinden dat zij ànders zijn, minderwaardig. Nog net geen Untermenschen genoemd door de eerdergenoemde Alfamensen.
Vaak omdat ze het geluk hadden dat hun ouders en grootouders van oudsher in dit land gewoond hebben.
Om het simpele feit dat zij een geloof aanhangen dat niet strookt met de opvattingen van die Alfamensen. Ik bedoel daarmee natuurlijk vooral die mensen die de mening zijn toegedaan dat zij de belangrijksten zijn en dat iedereen net zo moet geloven, denken en handelen als zij. Als zij de naam waarmee ze god aanspreken de enige juiste naam vinden om god aan te spreken. De voorschriften van hun heilige boek of boeken het enige van waarde en als enige navolgbaar achten. Als zij dieren bij voorbeeld gelijkstellen aan zichzelf, moet iedereen dieren gelijkstellen aan hen. Eh… ik bedoel natuurlijk aan mensen.
Hebben we nog steeds niet leren beseffen dat mensen anders mógen zijn, dat mensen verschillend mógen zijn in kleur en cultuur en etnische afkomst? Hebben we nu nog steeds niet geleerd om als goede buren samen te wonen in ons eigen landje met zoveel mensen met zoveel kleuren, culturen en etnische verschillen. Misschien hoeft U dit zelf niet meer te leren. hebben we al een nivo van beschaving bereikt, waarop we weten en accepteren, dat alle mensen ongelijk, maar gelijkwáárdig zijn. Misschien, heel misschien, is het niet mogelijk gebleken als goede buren met elkaar te leven.
Maar we weten als beschaafde mensen dat ieders anders zijn respect verdient. Omdat het de ander tot een even uniek medemens maakt als wij zelf willen zijn.
Diegenen die niet in staat zijn het ànders zijn van hun landgenoten te respecteren hebben misschien nog niet het peil van ontwikkeling en beschaving bereikt, waarop hen duidelijk kan worden dat zij niets méér of minder zijn dan anderen. Want dat we allemaal mensen zijn.

Een deel van de nieuwe generatie volwassenen heeft geen enkele boodschap aan de geschiedenis van de generatie die de Tweede Wereld)oorlog heeft moeten meemaken. Of geen zicht op de wereld die zoveel verschillende volkeren en stadia van ontwikkeling kent. Zoveel armoede en zoveel oorlogen. Nog steeds. Dat is gewoon een feit. Het blijft m.i. daarom nodig dat we tot in lengte van dagen blijven hameren op het aambeeld van de gelijkwaardigheid van alle mensen, ongeacht afkomst, kleur of cultuur.
Zèlfs mensen die deze gelijkwaardigheid ontkennen willen toch wel tot het mensdom gerekend worden, nietwaar?