donderdag 11 augustus 2011

Brief aan een vriend.


Een vriend vroeg me het volgende: ‘wat een anti-semiet is weet ik, zei hij, maar wat is een Semiet dan?’ Hij kende het begrip en het woord niet… Uitgaande van zijn eerlijke bedoelingen heb ik hem een serieus antwoord gegeven:
Om te beginnen: vriendin Betty geeft terecht nog het volgende aan:'Ik dacht dat het woord Semitisch tegenwoordig alleen nog geldt als taalaanduiding [[Semitische talen; Arabisch, Hebreews, Aramees, ik geloof dat de Egyptische taal weer een klasse apart is]
De rassentheoriën zijn pas ontstaan in de 19e eeuw en hebben hun tijd wel gehad [mogen we hopen]

Daarin heeft ze natuurlijk gelijk, maar ik zou je inhoudelijk antwoord geven:
‘Als je een Bijbel had zou je het zelf kunnen lezen in Genesis, maar die heb je niet, dus laat ik je zo uitgebreid mogelijk antwoorden:
Noach, jawel, de man van de Ark, had drie zonen, Sem, Cham en Jafeth.
Uit Sem zijn alle Semieten voortgekomen, dus Joden, Arabieren en meer volkeren.
Cham heeft volgens de bijbelse verhalen zijn vader bespot toen hij naakt en dronken was.... en werd zo niet vervloekt dan toch wel het minst gezegend. Uit hem zouden de donkere en zwarte mensen zijn voortgekomen.
En Jafeth? Ja, de rest van de mensheid natuurlijk.
In de tijd van Abraham vele eeuwen later, (die toen in het land Ur woonde), bestonden er nog geen Joden. Wel Semieten... dat waren ze daar allemaal. Abraham trok zuidwaarts, richting wat nu Israel is en sloeg daar zijn tenten op. Enfin, na veel avonturen settelde hij, zijn vrouw en zijn kudden zich daar, en toen wilden hij en zijn vrouw Sarah een kind maar dat lukte maar niet, ze kwam al op leeftijd ook. Toen kwamen er drie mannen op bezoek (ik vertel het verhaal heel kort) en die vertelden Abraham dat Sara het volgende jaar om deze tijd een zoon zou hebben. Ze geloofde het niet en moest erom lachen. Omdat het ook niet meteen lukte stelde ze Abraham voor een kind te maken bij haar dienstmeisje Hagar. Hagar werd bevrucht op de schoot van Sara, vraag me niet om een levendig ooggetuigeverslag...;-), maar negen maanden later baarde ze een zoon, ook weer op Sara's schoot. Zodat ze het haar eigen kind kon noemen. Zo ging dat toen weleens..
Die zoon werd Ismaël genoemd. Korte tijd daarna werd Sara toch zwanger en haar zoon werd Izaak genoemd. Ismaël en Hagar voelden zich de meerderen van Sara en Izaak, omdat Ismaël eerder geboren was. En er waren daardoor veel spanningen en ruzies in dat gezin. Toen wilde Sara dat Hagar en haar zoon gedood zouden worden maar Abraham joeg ze de woestijn in. Waar ze bijna van dorst omkwamen. Maar ze zijn toch veilig in een ander bewoond gebied terechtgekomen. Toen Ismaël volwassen werd trouwde hij natuurlijk. En uit Ismaël zijn dus volgens alle overleveringen de Islamieten voortgekomen. Behalve dat beide volkeren dus Semieten zijn, zijn het ook broedervolken.
Izaak kreeg Jacob en Ezau . Ezau was de oudste, een beetje een primitieveling, de jager, van beiden. Er werd gezegd dat de Filistijnen uit hem voortkwamen, de Palestijnen van nu.
Zijn broer Jacob was de slimste van de twee. Na heel veel avonturen en omzwervingen en vele jaren wachten kreeg hij uiteindelijk twaalf zonen en twee dochters... en dat was het begin van het Joodse Volk. Want Jacob werd gezegend en mocht zich Israel gaan noemen.... toen nog een persoonsnaam dus. De namen van de zonen komen terug in de namen van de Joodse stammen.
Dit is volgens de overleveringen en de Bijbel (het boek Genesis) de oorsprong van het woord en begrip Semiet.
Dit is dus, heel simpel en misschien niet helemaal volgens de geschiedenis, de oorsprong van de Semieten.

Om nu met je ‘vraagstelling’ te beginnen: Semitisme is een voorkeur of voorliefde voor alles wat Joods (en/of Arabisch) is, het feitelijk stellen van semitisme boven niet-semitisme, de rest van de wereld dus. Zo simpel is dat.
Maar jij worstelt met het begrip antisemitisme, en waarom dat al eeuwen oud is. Kan ik veel antwoorden op geven.
Onder anti-semitisme verstaan we de eeuwenoude haat tegen het Joodse volk en dat is en blijft tragisch genoeg een smet op de ziel van de mensheid en een vloek voor de mensheid.
Want vergis je niet. Welk ander volk heeft als voorwaarde voor haar voortbestaan levenslange studie en geestelijke vooruitgang als levenseis? Naast het al eeuwen onderhouden van de oude wetten en de oude cultuur? Om die zo in ere te houden en door voorbeeldig voorbeeld door te geven aan de volgende generaties.

Er zijn om mee te beginnen vijf Joden die onze hele wereld een ander aanzien hebben gegeven; Je kunt er niet omheen of je er in gelooft of niet….of ze hebben bestaan of niet. Je mag ze beschouwen als urban legends… maar ze hebben stuk voor stuk onze leefwereld en onze kijk daarop veranderd. De manier waarop we naar die wereld kijken.

Mozes, die de basis heeft gelegd voor de wetgeving die nog steeds geldt.

Jezus die de wereld als opdracht geleerd heeft onze naasten lief te hebben en geen kwaad met kwaad te vergelden.

Marx, die een nieuwe invulling heeft gegeven aan het maatschappelijk en economisch denken.

Freud, die onze ideeën over het menszijn en de menselijke drijfveren totaal heeft veranderd.

En Einstein die de relativiteitstheorie heeft uitgevonden.

Het is een bekende spreuk in de Engelssprekende wereld:

Five Jews who changed the way we see the World:

Moses: “Law is everything.”

Jesus: “Love is everything.”

Marx: “Money is everything.”

Freud: “Sex is everything.”

Einstein: “Everything is relative.”

Ik heb het maar even voor je omgezet in gewone mensentaal….;-)))))
Feit is dat er Joodse scholen zijn waar je je hele leven kunt studeren, zonder ooit uitgeleerd te zijn…Jeshiva’s …. Het heeft de grootste geleerden van de wereld voortgebracht. Of ze nou ‘vroom’ waren of ongelovig…. Het willen studeren zit Joden in de genen… sinds vele, vele generaties. Ook op muzikaal gebied. Ook op andere gebieden, zoals economisch gebied.
Ken je dit als gegeven in welke andere cultuur dan ook?

De Tibetaanse misschien…. Ook van oudsher een volk van studenten. Waar jongens op lagere schoolleeftijd het klooster ingingen om te leren en op volwassen leeftijd de opdracht kregen anderen te onderwijzen. Vergelijk het maar met de Rooms Katholieke kostscholen, maar dan alleen tot de wettelijke schooltijd voorbij was. Daarna kon je blijven studeren voor priester, en geloften afleggen om nooit te trouwen enzo…. Nee, nu is dat in Tibet niet meer, daarom is het volk wier geestelijke ontwikkeling we zo bewonderden, maar dat nu bij China lijkt te horen… dat Tibet wordt nu door de Chinezen als een achterlijk volk beschouwd. Anders dan veel Tibetanen in Dharamsala. Die proberen de oude waarden vast te houden.

Zoals de Oost-Europese Joden die in getto’s werden opgesloten ook niet meer konden of mochten leren en studeren en dan denk ik niet aan hier in het Westen tijdens de oorlog…. Die werden ook vervolgd, ook opgesloten in getto’s, konden toen ook niet studeren in die tijd en werden min of meer als de armsten beschouwd van de hen vijandig gezinde maatschappij, bij tijd en wijle vervolgd in progroms en in de oorlog bijna uitgeroeid dank zij de Nazies en hun helpers.
De Roma leven nog altijd zo. Worden ook nog steeds overal verjaagd.
Maar zij hadden dan ook tot voor heel kort niet eens een geschreven taal. Er zijn nu gelukkig veel Roma en Sinti (zigeuners is een scheldwoord) die wel de kans hebben gekregen om te leren en te studeren. (vooral veel advocaten, heb ik me laten vertellen ;-)) ) Maar als volk worden ze nog steeds met de nek aangekeken. Als volk hebben ze nog steeds culturele waarden die niet dezelfde waarden van de andere volken zijn. Niet de waarden van de Joods-Christelijke cultuur. Al zijn vele Roma en Sinti gelovige Christenen.

Maar waarom bestaat dan het antisemitisme? Joodse mensen doen de wereld toch geen kwaad?
Wel…. In de oudheid was het jaloezie op hun ‘ uitverkoren’ zijn, hun rijkdom, hun tempels… En werden ze nogal eens als geheel volk weggevoerd om als slaven degenen te dienen die hen hadden overwonnen. Vaak waren ze dan wel belangrijk aan de hoven. Lees daar het bijbelboek Esther maar eens op na. Komt geen God in te pas, gewoon een spannend verhaal over die Joodse koningin, echtgenote van de overwinnaar koning Ashasverus. En oom Mordechai van Esther….

Het studeren zit nou eenmaal in de genen.
Ik vermoed zelf dat antisemitisme ook voortkomt uit angst voor de vaak bovengemiddelde intelligentie van Joden. En ze zitten overal…. En overal in. Ja toch? Net als Hollanders trouwens. En Chinezen en ……..
In plaats van dat men bewondering heeft voor de studielust, de opvoeding van de kinderen, de strengheid waarmee orthodoxe Joden zich aan de oude wetten wil houden…. Voor ook de vele acteurs en musici (leren, uit het hoofd leren), de vele geleerden (idem dito)…. Het zit nou eenmaal in de genen….
Maar inderdaad, juist en ook de kwaden onder de Joden vallen op, vanwege de uitzonderlijkheid van hun verkeerde daden…
Vanuit die angst wordt er zoveel kwaad gesproken over het Joodse volk, ic. Israel…Het antisemitisme heeft een dankbaar onderwerp gevonden in de politiek van Israel waarmee ‘ men’ het niet eens is. Er worden complottentheorieën verzonnen en antisemitische toespraken gehouden en antisemitische boeken geschreven…
Allemaal angst omdat niet-Joden de Joden diep in hun hart als superieur vrezen? Daarom wordt dat miniem kleine landje Israel, dat op de wereldkaart amper te zien is, met een vergrootglas bezien. Niet vanwege dat nog kleinere volkje dat zich Palestijnen noemt. Als het daar echt om ging hadden de rijke Arabische landen (de andere Semieten dus) zich allang bemoeid met dat hele geval. Maar dat doen ze niet. Vraag je maar af waarom niet, als je het niet gelooft.
Nee….alleen maar vanwege Israel. Vanwege antisemieten die in onze tijd deze politiek van Israel, maar ook als ‘excuus’ aanvoeren dat de Joden Jezus vermoord zouden hebben, zo’n 2000 jaar geleden, van lang voor de Islam bestond dus. Afgezien van het feit dat dit feitelijk onmogelijk is (geweest) is nu zelfs door de Paus toegegeven dat dit niet kan kloppen. ;-), en dus niet waar kan zijn.


Heb ik een beetje duidelijk kunnen maken wat Semieten – Antisemieten inhoudt?
En inderdaad, ik ben ook Joodse. Niet gelovig Joods, maar van moeders’ kant van Joodse bloede. Dan wordt men aan Joodse kant ook als Joods beschouwd.
Zoals jij jezelf beschouwt als zoon van het landje waar de blanke top der duinen schittert in de zonnegloed. ;-)) En ook daar behoor ik toe, want mijn vader was zo’n zoon van Holland… ;-) En ook daar zou ik trots op willen zijn.
Zoals een halve Spaanse trots zou zijn op haar Spaanse bloed en temperament, inderdaad.
Maar in de eerste plaats ben ik een mens. En ik hoop dat men zegt, als mijn tijd gekomen is, dat ik een Mensch was. Een goed mens.