dinsdag 26 oktober 2010

Regeringsverklaring

Ik zit naar het vragenuurtje van de regering te kijken.... De regeringsverklaring van het nieuwe kabinet.
Verschrikkelijk, wat een kille rekenmachine is die Stef Blok van de VVD. De kennismaking is me vreselijk tegengevallen, en ik had er al echt geen hoge pet van op. Ben ik er speciaal voor thuisgebleven, maar wat mijn geestelijke en lichamelijke gezondheid betreft had ik beter kunnen gaan lopen. Nu zit alles van binnen weer te trillen van boosheid... Af en toe moest ik hem wegdraaien, iets anders opzetten... Ik weet niet hoe ik onder woorden moet brengen wat mijn afkeer nog meer doet toenemen, zijn onwil om rechtstreekse antwoorden te geven en dus veel gedraai van woorden... of de kille berekenende sommetjes die hij gaf over bezuinigingen op alles wat goed is in mijn ogen en juist gestimuleerd zou moeten worden en de rigide manier waarop die bezuinigde gelden ten goede zouden moeten komen aan zaken die de grenzen van dit piepkleine landje scherper stellen. Bredere en meer wegen en uitbreiding van havens en dergelijke. Mensen die vallen onder al die bezuinigingen zullen daar nooit of te nimmer profijt van kunnen trekken. De corporaties dwingen tot verkoop van huizen..... het brengt nog meer mensen onder de armoedegrens.
Ik moet er persoonlijk niet aan denken dat ik mijn mini-appartementje zou moeten kopen, om een voorbeeld te geven. Misschien zou ik maandelijks eenzelfde of lager bedrag te betalen hebben, ik weet dat niet. Maar alle reparaties en verbouwingen zouden voor mijn kosten komen. De gemeentelijke belasting op mijn appartementje zou verdubbeld worden. Ik zou meer gewone belastingen moeten betalen, want mijn appartementje zou een kapitaal waard zijn.... En weet ik wat nog meer voor mijn eigen rekening zou komen. Oja, aanpassingen, als ik straks met een rolstoel of scootmobiel moet gaan. De aanpassingen zouden een kapitaal kosten waarvoor een tweede hypotheek nodig zouden zijn... of ik moet mijn huisje dan gaan verkopen en in een verzorgingshuis gaan wonen, wat dan ook weer veel duurder is geworden.
Je moet er als zieke oudere toch niet aan denken!!!
Ik ben erg bang geworden voor de toekomst van dit land..... Het is een heel demotiverend en verlammend gevoel.
Er is geen goeds te verwachten van deze regering voor ons gewone mensen.......
Die fabriek voor determinatie van 65+ers gaat er vast ook nog komen...

Voor even heb ik geen enkele zin om verder te schrijven.